I tabs`a under finner dere konkrete løsninger til hvordan man kan komme videre for å lykkes i hverdagen med å rekruttere og beholde medlemmer. Både det faglige, fellesskapet, kommunikasjon og kulturskolesamarbeid henger sammen.

Her finner du: Suksesskriterier (som PDF), om korpset trenger å hente den ned og bruke den f.eks som et dokument.