Publisert 22/02/2022 - Oppdatert 24/02/2022

Rekruttering av dirigent/drillinstruktør (personell)

Ved rekruttering av ny dirigent/ drillinstruktør (personell) er det viktig at korpset har en klar formening om hvilke behov korpset har. Vi har samlet noen tips som kan være en støtte og veileder for dere i prosessen.  

Forventninger
Tenk gjennom følgende:

 • Hvor høy aktivitet har dere i løpet av sesongen? (antall konserter, seminarer og øvelser)
 • Hvilke ambisjoner har dere for kjerneaktiviteten? (musikk og drill)
 • Hvilke personlige egenskaper hos en dirigent er viktige dersom dere skal nå  ambisjonene deres?

Vet dere størrelsen på oppdraget dere kan tilby? Hvor mange timer i uken/ måneden?

Ønsker dere intervju eller prøvedirigering med aktuelle kandidater?

 • Se tips om gjennomføring av et intervju (Se tips på arkfanen)

Hvor ønsker dere å være om 3-5 år?

 • Har dere laget en fremtidsplan som kan gi en føring på forventninger til ny dirigent/drillinstruktør?
   

Hvilke behov har korpset? 

 • Behov for jevnere besetning?
 • Ønsker korpset å heve nivået?
 • Hvor viktig  er det  å ivareta de eldste i skolekorpset?
 • Hvordan sikrer voksenkorpset en god aldersmessig balanse?
 • Hvordan ivareta både kvantitet og kvalitet i korpset?
 • Øke aktivitetsnivået?
   

Følgende forventinger bør dere kunne stille til den dere ansetter:

 • God til å kommunisere på ulike nivå og se hver enkelt musikant
 • Skaper mestringsfølelse, spilleglede og fellesskap
 • En som tenker helhetlig og inkluderende opplæring; fra aspirantkorps til hovedkorps
 • Gode samarbeidsevner, deltar på styremøter
 • God repertoarkunnskap, evner å tilrettelegge ved behov på ulike nivå
 • God til å følge opp lærere/instruktører for å sikre mestring og koordinert opplæring
   

Tenk gjennom hva  dere kan tilby den dere engasjerer:

 • Godt og inkluderende fellesskap (miljø)?
 • Høyt nivå og høyt aktivitetsnivå?
 • Tydelige forventninger, målsettinger og ambisjonsnivå?
 • Strukturert og god ledelse / oppfølging?
 • Et styre som setter musikanten i sentrum / fokus?
 • Et styre som har fokus på å ivareta enkeltmusikanten, slik at langt medlemskap sikres?
 • Størrelse på oppdraget?
 • God rolleavklaring mellom styret og dirigent?  

 

Tilknytning

NMF anbefaler tjenestekjøp som tilknytningsform for personell. Grunnen til det er fleksibiliteten kontra de formelle forholdene rundt det å være arbeidsgiver. Ta gjerne kontakt med regionkontoret for råd.

Tjenestekjøp

 • Det utbetales avtalt honorar etter faktura fra tjenesteleverandør 
 • Det som under ansettelse faller inn under styringsrett, må avtales spesielt i en oppdragsavtale
 • Oppdragsavtale ligger til grunn for tjenestekjøpet

Kontrakt-for-tjenestekjøp-av-næringsdrivende

Skjema for beregning av stillingsprosent


Dirigent via kulturskolen 

 • Kommunen er arbeidsgiver 
 • Kulturskolerektor er formelt dirigentens øverste leder 
 • Korpset må forholde seg til rektor i kontraktsmessige forhold  
 • Korpset bør ha en skriftlig samarbeidsavtale med kulturskolen/kommunen

Forslag til samarbeidsavtale mellom kommune (kulturskolen) og musikkorps
 

Vi vet det finnes andre typer avtaler med kulturskolen, skulle korpset få tilbud om det ber vi om at korpset tar kontakt med regionen før avtale signeres. 

Ved ansettelse gjelder følgende: 

 • Korpset er arbeidsgiver og arbeidsmiljøloven og HMS-krav er gjeldende 
 • Korpset har styringsrett over ansatte 
 • Det må innberettes skatt og arbeidsgiveravgift 
 • Lønnsutbetaling skal foregå på fastsatt dato 
 • Arbeidsavtale og kontrakt ligger til grunn for ansettelsesforholdet
 • Pensjon er gjeldende fra første krone fra 01.01.2022.

Eksempler på stillingsstørrelser

Dokumenter/forslag til kontrakter/avtaler

Forslag til Arbeidsavtale for dirigent og Arbeidsbeskrivelse for dirigent – forslag

Forslag til Arbeidsavtale for instruktør og Arbeidsbeskrivelse for instruktør – forslag

Forslag arbeidsavtale timelønnet under 18 år

Skjema for beregning av stillingsprosent

Utlysning

Tips til utlysningstekst:

 • Skriv kort om dere selv, aktivitetene deres, hvor og når dere øver.
 • Er dere fleksible mht å bytte øvingsdag?
 • Skriv et avsnitt om hvilke forventninger dere har til søkeren.
 • Kort om honorar og  stillingsinnhold. Dersom dere har stillingsprosent kan det gjerne skrives
 • Be om CV med utdanning og erfaring. 


Husk å oppgi kontaktperson og hvor søknaden skal sendes sammen med frist for søknad.

Dersom dere har et fint bilde av korpset, kan det eller korpsets logo legges inn.

Da er alt klart for å få utlysningen ut: 

Tenk gjennom hvilke kanaler du ønsker stillingen publisert. Regionkontoret kan være behjelpelig dersom dere ønsker spredning på sosiale medier.

 

Prøvedirigering:

 • Ved å ha prøvedirigering får man et inntrykk av hvordan dirigente/drillinstruktøren kommuniserer med korpset. Dersom ingen i styret føler de har kompetanse på området er det lov å spørre om hjelp, for eksempel en annen fagperson.
 • Send partitur på ett stykke korpset mestrer godt på forhånd.
 • La de også få et nytt stykke (bladspill), gjerne i en annen stilart enn det andre stykket. Det kan også være nyttig at nye kandidater har en hel øvelse, inkludert oppvarmingen og for å se hva som rører seg i pausen.
 • Intervju og prøvedirigering bør være samme dag.
 • Det er også lurt å ha en prøveperiode på x antall måneder. Da må dette komme tydelig frem for kandidaten. 

Innhent referanser og sjekk grundig. 

Intervjuguide

Les søknadene nøye før dere plukker ut de aktuelle kandidatene til intervju og evt prevedirigering 

 • Vår aktivitet nå er (beskriv så detaljert som mulig):
  • antall øvelser per år og varighet øvelser / timer per øvelse 
  • tid og organisering av opplæring 
  • antall seminar og tid  
  • antall og beskrivelser av konserter og opptredener
   Hva tenker du som dirigent rundt vår aktivitet?
   hvis vi skulle gjort noe mer hva ville du gjort da?
 • Opplæringen av musikantene foregår nå (velg det alternativet som er gjeldende hos dere nå): 
  • a) i kulturskolen hvor korpset betaler  
  • b) i kulturskolen hvor hver familie betaler selv  
  • c) i en kombinasjon mellom korpset selv og kulturskolen utfra hvilken kapasitet kulturskolen har, betalingen er enten fra korpset til kulturskolen / fra familien til kulturskolen  
  • d) all opplæring foregår i korpsets egen regi Hvordan ser du for deg som ny dirigent den beste måten å organisere opplæringen i korpset på? 
 • Forventninger fra korpset:
  • Det er viktig for oss som styre at musikantene spiller mye og det er viktig at du som dirigent har en god dialog med alle lærere uavhengig av hvordan opplæringen er organisert. Vi forventer rapport fra møter. 
  • Vi forventer vekst i korpset basert på bl.a. at alle blir sett, er trygge og har gode mestringsopplevelser på øvelsene. 
  • Vi har forventninger til at du deltar på styremøter.
   Hva betyr det, på hele møtet, skal de legge seg opp i alt, føler det trengs noen presiseringer her.


   Hva er dine forventninger til oss som korps?
   Hvordan tenker du at en god øvelse er for korpsets medlemmer?
   Hva legger du vekt på i ditt møte med musikanter for at de skal ivaretas best mulig?
   Hva tenker du skal til for at en musikant blir værende i korpset til vedkommende må slutte pga. alder? 
 • Drift av korpset:
  • Terminliste for neste sesong utarbeides i samarbeid med deg innen utgangen av april hvert år. Reforhandling av avtalen skal skje innen 17. mai hvert år. 
  • Korpsets inntekter er x, korpsets utgifter nå er y – våre inntekter skaffes fra z hvor alle foresatte bidrar med ø timer pr år. I tillegg mottar vi x kroner i y tilskudd.
 • Honorar
  • Vi tilbyr deg et oppdrag hos oss basert på ditt enkeltmannsforetak med de forventninger vi har presentert for deg og du har presentert for oss med en varighet på ett år av gangen.
   Hva er dine forventninger til honorar?

   • Pr. øvelse 
   • Pr. seminardag 
   • Pr. konsert 
   • Tur 
   • Ekstraøvelser / andre oppdrag 
   • Alternativt årssum for hele pakken 
 • Prøvedirigering:
  • Ved å ha prøvedirigering får man et inntrykk av hvordan dirigenten/drillinstruktøren kommuniserer med korpset. Dersom ingen i styret føler de har kompetanse på området er det lov å spørre om hjelp, for eksempel en annen fagperson.
  • Send partitur på et stykke korpset mestrer godt på forhånd.
  • La de også få et nytt stykke (bladspill), gjerne i en annen stilart enn det andre stykket. Det kan også være nyttig at nye kandidater har en hel øvelse, inkludert oppvarmingen og for å se hva som rører seg i pausen.
  • Intervju og prøvedirigering bør være samme dag.
  • Det er også lurt å ha en prøveperiode på x antall måneder. Da må dette komme tydelig frem for kandidaten. 

  Innhent referanser og sjekk grundig. 

Loading