Ungdom i musikantundersøkelsen utført av Norges Musikkorps Forbund viser at tenåringer i korps er lykkeligere i korpset enn utenfor. Høy grad av livstilfredshet er et helsemål i seg selv, men er også relatert til positiv ungdomsutvikling og helsefremmende atferd som gjør det lettere å mestre livet senere. Å få flere ungdom i varig aktivitet vil gi fremtiden flere robuste ungdommer som talenter i musikklivet og i frivilligheten. Ungdomsløftet bygger på Liz Lerner’s teori om positiv ungdomsutvikling og datagrunnlag fra egne registerdata, spørreundersøkelser og medvirkningsfora.

Målsetningen i Ungdomsløftet er å:

 • Beholde 80% av medlemsmassen
 • Øke antall 10 åringer i korps med 40%
 • Opprettholde dagens nivå med 10 000 nye medlemmer per år med økt bredde

Dette skal vi få til ved å støtte og utvikle korpsene og medlemmene der de er – i korpshverdagen, på øvelsen. Norges Musikkorps Forbund reiser til korpset der de er og har utviklet et sett med aktiviteter som engasjerer og utvikler korpshverdagen uten å skape merarbeid for korpset.

Fast track på Ulrock i Bergen (Foto: Tovita Razzi Event Media)

Aktiviteter med fysisk deltakelse i korpshverdagen:

UNG:Den gode øvelsen

Korpsøvelsen er der suksessene skapes, men også hvor frafallet oppstår. Gode øvelser er ferskvare og korpsets viktigste aktivitet. UNG:Øvelsen hjelper korpset med økt motivasjon, utvikling og medvirkning i korpshverdagen.

Les mer her

UNG:Spillkveld

UNG:Spillkveld er et musikk- og medvirkningsverksted som gir ungdommene en nøytral arena for å medvirke til innholdet i egen aktivitet. Aktiviteten fremmer ungdommenes medvirkning i eget korps og tar Barnekonvensjones artikkel 12 på alvor.

Les mer her

UNG:Fast track

Med UNG:Fast Track får ungdommene utvikle og skape sitt eget repertoar basert på musikken de liker. Å like musikken og selv å kunne omskape låter til nytt repertoar for korpset gjør medvirkning morsommere og mer utfordrende.     

Les mer her

UNG:Band visit

Ved å oppmuntre de yngre musikantene til å bli engasjert og værende i aktiviteten over tid, legger vi grunnlaget for en stabil og engasjert ungdomsgruppe. UNG:Band visit er en underholdende og relasjonsbyggende aktivitet spesielt designet for korps der medlemmene er under 13 år.

Les mer her 

Digitale verktøy i korpshverdagen:

UNG:Korpsskole

En sosial innføring i korpshverdagen for nye foresatte i korpset.

Les mer her

UNG:Korpsattesten

UNG:Korpsattesten er et av virkemidlene for å utvikle en felles og trygg plattform av verdier og holdninger for medlemmer og ressurspersoner i Norges Musikkorps Forbund.

Les mer her

UNG:Korpsguiden

Under arbeid. Mer informasjon kommer.

UNG:Rekruttering

Under arbeid. Mer informasjon kommer.

UNG:Øvekollektivet

UNG:Øvekollektivet er en åpen arena som bidrar til at medlemmene får spilt mer. Øvekollektivet legger til rette for at medlemmene har et sted å øve hvor de også kan bygge sosiale relasjoner med hverandre med voksent nærvær.

Les mer her.

 

Andre aktivitetsprogram i Ungdomsløftet

UNG:Sound Lab

UNG:Sound Lab er en ferieaktivitet der ungdom under veiledning av  profesjonelle musikere og unge ledere samarbeider om å lage en showforestilling som vises for publikum.

 

Ungdomsløftet søker unge ledere i Bergen og Stavanger til UNG:Sound Lab 

UNG:Sound Lab er en ferieaktivitet der ungdom under veiledning av profesjonelle musikere og unge ledere samarbeider om å lage en showforestilling som vises for publikum. Nå søker vi engasjerte ungdomsledere til å bli med på prosjektet! 

Vi ser etter deg som: 

 • Er korpsungdom på videregående, gjerne musikklinjen 
 • Spiller slagverk, treblås eller grovmessing eller driller 
 • Har noe erfaring med å spille og undervise i ditt instrument 
 • Kan hjelpe til med oversettelser fra engelsk til norsk 
 • Er tilgjengelig for opplæring 16.-18. august 

 

 • Vi søker også administrative ressurser: 
 • Trivselsledere 
 • Praktisk gjennomføring (produksjonsarbeid) 
 • Enkel matservering 
 • Informasjon og rekruttering 

Praktisk informasjon: 

 • Prosjektet gjennomføres i Bergen (uke 41) og Stavanger (uke 9) 
 • Alle søkere må være tilgjengelig for opplæring 16.-18. august og i gjennomføringen i sin region dvs. uke 41 i Bergen og uke 9 i Stavanger 
 • Reise og opphold dekkes under opplæring 
 • Oppdraget er honorert 

Slik søker du: 

Send en søknad med kort CV til Ungdomsloftet@musikkorps.no.

Inkluder navn, kontaktinformasjon, alder, musikalsk kompetanse og erfaring / kompetanse og erfaring i gjennomføring av arrangementer med og for ungdom, din motivasjon for å være ungdomsleder, og bekreftelse på at du er tilgjengelig for opplæring og gjennomføring.  Skriv også gjerne hvilken rolle du kan tenke deg.

Bli en del av et spennende prosjekt som inspirerer og utvikler ungdom gjennom musikk! Søk nå! 

Søknadsfrist: 7. juli 2024

UNG:Fremtidsleder

Norges Musikkorps Forbund retter søkelyset mot fremtidens frivillighet gjennom å utvikle trygge, aktive og innovative unge ledere.

Les mer her