Ungdom i musikantundersøkelsen utført av Norges Musikkorps Forbund viser at tenåringer i korps er lykkeligere i korpset enn utenfor. Høy grad av livstilfredshet er et helsemål i seg selv, men er også relatert til positiv ungdomsutvikling og helsefremmende atferd som gjør det lettere å mestre livet senere. Å få flere ungdom i varig aktivitet vil gi fremtiden flere robuste ungdommer som talenter i musikklivet og i frivilligheten. Ungdomsløftet bygger på Liz Lerner’s teori om positiv ungdomsutvikling og datagrunnlag fra egne registerdata, spørreundersøkelser og medvirkningsfora.

Målsetningen i Ungdomsløftet er å:

  • Beholde 80% av medlemsmassen
  • Øke antall 10 åringer i korps med 40%
  • Opprettholde dagens nivå med 10 000 nye medlemmer per år med økt bredde

Dette skal vi få til ved å støtte og utvikle korpsene og medlemmene der de er – i korpshverdagen, på øvelsen. Norges Musikkorps Forbund reiser til korpset der de er og har utviklet et sett med aktiviteter som engasjerer og utvikler korpshverdagen uten å skape merarbeid for korpset.

Fast track på Ulrock i Bergen (Foto: Tovita Razzi Event Media)

Aktiviteter med fysisk deltakelse i korpshverdagen:

UNG:Den gode øvelsen

Korpsøvelsen er der suksessene skapes, men også hvor frafallet oppstår. Gode øvelser er ferskvare og korpsets viktigste aktivitet. UNG:Øvelsen hjelper korpset med økt motivasjon, utvikling og medvirkning i korpshverdagen.

Les mer her

UNG:Spillkveld

UNG:Spillkveld er et musikk- og medvirkningsverksted som gir ungdommene en nøytral arena for å medvirke til innholdet i egen aktivitet. Aktiviteten fremmer ungdommenes medvirkning i eget korps og tar Barnekonvensjones artikkel 12 på alvor.

Les mer her

UNG:Fast track

Med UNG:Fast Track får ungdommene utvikle og skape sitt eget repertoar basert på musikken de liker. Å like musikken og selv å kunne omskape låter til nytt repertoar for korpset gjør medvirkning morsommere og mer utfordrende.     

Les mer her

UNG:Øvekollektivet

UNG:Øvekollektivet er en åpen arena som bidrar til at medlemmene får spilt mer.Øvekollektivet legger til rette for at medlemmene har et sted å øve hvor de også kan bygge sosiale relasjoner med hverandre med voksent nærvær

Les mer her

UNG:Band visit

Ved å oppmuntre de yngre musikantene til å bli engasjert og værende i aktiviteten over tid, legger vi grunnlaget for en stabil og engasjert ungdomsgruppe. UNG:Band visit er en underholdende og relasjonsbyggende aktivitet spesielt designet for korps der medlemmene er under 13 år.

Les mer her 

Digitale verktøy i korpshverdagen:

UNG:Korpsskole

En sosial innføring i korpshverdagen for nye foresatte i korpset.

Les mer her

UNG:Korpsattesten

UNG:Korpsattesten er et av virkemidlene for å utvikle en felles og trygg plattform av verdier og holdninger for medlemmer og ressurspersoner i Norges Musikkorps Forbund.

Les mer her

UNG:Korpsguiden

Under arbeid. Mer informasjon kommer.

UNG:Rekruttering

Under arbeid. Mer informasjon kommer.

UNG:Øvekollektivet

UNG:Øvekollektivet er en åpen arena som bidrar til at medlemmene får spilt mer. Øvekollektivet legger til rette for at medlemmene har et sted å øve hvor de også kan bygge sosiale relasjoner med hverandre med voksent nærvær.

Les mer her.

 

Andre aktivitetsprogram i Ungdomsløftet

UNG:Sound Lab

UNG:Sound Lab er en ferieaktivitet der ungdom under veiledning av  profesjonelle musikere og unge ledere samarbeider om å lage en showforestilling som vises for publikum.

UNG:Fremtidsleder

Norges Musikkorps Forbund retter søkelyset mot fremtidens frivillighet gjennom å utvikle trygge, aktive og innovative unge ledere.

Les mer her