Den sikreste veien til suksess for korpset er god musikalsk opplæring og et godt musikalsk samspill hvor hvert enkelt medlem føler seg sett, hørt og tatt på alvor.
Utviklingsarbeid krever at korpset har et styre som vet hvor korpset vil og har klare tanker om hvordan korpset skal komme seg dit.  Deretter er det å gjennomføre arbeidet, evaluere og korrigere underveis.

NMF gir 3 arenaer for korpsutvikling:
– Nettressurs – se i menyen på nettsiden og velg
– Møter med flere korps sammen (klynger) hvor utvikling av korpset står i sentrum. Her foretas en kartlegging for å finne ut hva korpset vil bli.
– Videre er det møter i klynger med definerte tema og oppfølging av deltakerne
– NMF har også muligheten til å gå inn i enkeltkorps for utvikling

Mer om Korpsklynger

Ta kontakt med din region – du finner den her

Korps i samskapingskommunen