DOMMERE

Godkjente drilldommere i NMF pr. 01.05.2020

Ferdig e-postliste dommere (praktisk ved felles forespørsler)

 

HÅNDBOK

Mappe med håndbok for konkurransearrangører med diverse vedlegg/skjemaer/sjekklister/tips pr 01.01.2017

 

BISITTERE

Arbeidsinstruks for bisittere

 

DOMMERSKJEMAER M.M.

Mappe med dommerpapirer 2020 2021 (dommerskjema, poengtrekkskjema og arbeidsskjema) (oppdatert for konkurranseåret 2021)

Veiledning til utfylling av dommerpapirer (nå med tips til effektivisering og forenkling)

 

UTREGNINGSPROGRAM TIL SEKRETARIATET

Mappe med poengutregningsfiler til sekretariatet (NB! Åpnes med NORSK Excel)

Veiledning til bruk av utregningsprogram for sekretariatet

 

STANDARDMUSIKK

NBTA-standardmusikk for nedlasting

 

DIVERSE

Hvordan lage poengtavle