Godkjente drilldommere i NMF pr 01.10.2017 (ny!)

Ferdig e-postliste alle dommere (praktisk for felles forespørsler) (ny!)

Mappe med håndbok for konkurransearrangører med diverse vedlegg/skjemaer/sjekklister/tips pr 01.01.2017

Arbeidsinstruks for bisittere

Mappe med dommerpapirer (dommerskjema, poengtrekkskjema og arbeidsskjema)

Veiledning til utfylling av dommerpapirer (nå med tips til effektivisering og forenkling)

Mappe med utregningsprogram til sekretariatet (NB! Åpnes med NORSK Excel) (kommer ny snart)

Veiledning til bruk av utregningsprogram for sekretariatet

Mappe med NBTA-musikk

Hvordan lage poengtavle