DOMMERE

Godkjente drilldommere i NMF pr. 01.05.2020

Ferdig e-postliste dommere (praktisk ved felles forespørsler)

HÅNDBOK

Mappe med håndbok for konkurransearrangører med diverse vedlegg/skjemaer/sjekklister/tips pr 01.01.2017

BISITTERE

Arbeidsinstruks for bisittere

DOMMERSKJEMAER M.M.

Dommerpapirer 2023 (dommerskjema, poengtrekkskjema og arbeidsskjema) (oppdatert for konkurranseåret 2023)

Veiledning til utfylling av dommerpapirer (nå med tips til effektivisering og forenkling)

UTREGNINGSPROGRAM TIL SEKRETARIATET

Mappe med poengutregningsfiler til sekretariatet (NB! Åpnes med NORSK Excel)

Veiledning til bruk av utregningsprogram for sekretariatet

STANDARDMUSIKK

NBTA-standardmusikk for nedlasting

DIVERSE

Hvordan lage poengtavle