DOMMERE

Godkjente drilldommere i NMF pr 15.09.2018

Ferdig e-postliste alle dommere (praktisk for felles forespørsler)

 

HÅNDBOK

Mappe med håndbok for konkurransearrangører med diverse vedlegg/skjemaer/sjekklister/tips pr 01.01.2017

 

BISITTERE

Arbeidsinstruks for bisittere

 

DOMMERSKJEMAER M.M.

Mappe med dommerpapirer (dommerskjema, poengtrekkskjema og arbeidsskjema)

Veiledning til utfylling av dommerpapirer (nå med tips til effektivisering og forenkling)

 

UTREGNINGSPROGRAM TIL SEKRETARIATET

Mappe med utregningsprogram til sekretariatet (NB! Åpnes med NORSK Excel)

Veiledning til bruk av utregningsprogram for sekretariatet

 

NBTA-MUSIKK

Mappe med NBTA-musikk

 

DIVERSE

Hvordan lage poengtavle