DOMMERE

Konkurransearrangører bes kontakte NMF på e-post ingridy@musikkorps.no for liste over godkjente NMF-dommere

HÅNDBOK

Mappe med håndbok for konkurransearrangører med diverse vedlegg/skjemaer/sjekklister/tips pr 01.01.2017

BISITTERE

Arbeidsinstruks for bisittere

DOMMERSKJEMAER M.M.

Dommerskjemaer, poengtrekkskjemaer og arbeidsskjema (dommerskjema, poengtrekkskjema og arbeidsskjema) (oppdatert for konkurranseåret 2024)

Dommerskjemaer uten poengkolonne (til aspirant- og vurderingsklasser)

Veiledning til utfylling av dommerpapirer (nå med tips til effektivisering og forenkling)

UTREGNINGSPROGRAM TIL SEKRETARIATET

Sekretariatsfiler drill pr januar 2024 (NB! Åpnes med NORSK Excel)

Veiledning til bruk av utregningsprogram for sekretariatet

STANDARDMUSIKK

NBTA-standardmusikk for nedlasting

DIVERSE

Hvordan lage poengtavle