De ulike kontingentene til NMF pr. år fra 2025 er:

* Korpsavgift: kr 2 750,-
* Kontingent for ikke-aktive korps: kr 100,- + prisen for lagerforsikring

* Medlemmer i ensembler og grupper: kr 330,-
* Musikant, driller, aspirant og drillaspirant kr 330,- (faktureres som grunnkontingent kr 80,- + aktivitetskontingent kr 250,-)
* Styremedlemmer, dirigenter og instruktører: kr 80,- (faktureres som grunnkontingent)

I tillegg kommer forsikringer (satser for 2024):
* Forsikring med instrument: kr 182,-
* Forsikring uten instrument: kr 68,-
* Lagerforsikring (ikke obligatorisk): kr 1976,-
* Underslagsforsikring: kr 260,-

Er du utøvende medlem i både skolekorps og voksenkorps, blir kun skolekorpset belastet kontingent for medlemskapet.

Når et medlem er tilsluttet flere korps trenger instrumentet kun å være forsikret i ett av korpsene.

Dette er satsene som NMF fakturerer korpsene for medlemskap i organisasjonen.
Korpsene fakturerer egen kontingent for sine medlemmer, her varierer satsene fra korps til korps. Du som medlem forholder deg kun til kontingenten fra korpset.