De ulike kontingentene til NMF pr. år er:

* Korpsavgift: kr 1 750,-
* Kontingent for ikke-aktive korps, inkludert lagerforsikring: kr 2 000,-

* Medlemmer i ensembler og grupper: kr 275,-
* Musikant, driller, aspirant og drillaspirant kr 275,- (faktureres som grunnkontingent 110,- + aktivitetskontingent 165,-)
* Styremedlemmer, dirigenter og instruktører: kr 110,- (faktureres som grunnkontingent)

I tillegg kommer forsikringer:
* Forsikring med instrument: kr 175,-
* Forsikring uten instrument: kr 65,-
* Lagerforsikring (ikke obligatorisk): kr 1900,-

Er du utøvende medlem i ett skolekorps og ett voksenkorps, blir kun skolekorpset belastet kontingent for medlemmet.
Når et medlem er tilsluttet flere korps skal instrument være forsikret gjennom det korps som er medlemmets hovedkorps.

Dette er satsene som NMF krever fra korpsene, for at korpset og medlemmene er medlemmer av NMF. I tillegg kommer korpsets kontingent fra sine medlemmer, som varierer fra korps til korps