Varslingsplakat

«Alle i NMF» er alle medlemmer, tillitsvalgte, ansatte i korpset og øvrige ansatte i NMF. Med ansatte menes både fast ansatte og personer som via kontrakt opptrer på vegne av organisasjonen.

Alle forhold eller oppførsel som strider mot våre retningslinjer ønsker NMF at du skal melde fra om. Slik kan vi bekjempe diskriminering, seksuell trakassering, grenseoverskridende adferd og mislighold, og fortsette å sikre en god og trygg kultur i alle korps i NMF.

Hva er et varsel?
Å varsle betyr å si ifra, melde fra om eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger. Målet med å varsle er å si fra til en person som kan gjøre noe med det som har skjedd, ivareta involverte personer og stoppe at det skjer igjen. Ved mistanke eller tvil om straffbare forhold skal politiet kontaktes.

Hvem kan varsle?
Alle har rett til å varsle, alle korpsmedlemmer, tillitsvalgte, ansatte, og besøkende. Tillitsvalgte og ansatte har plikt til å melde ifra til sin nærmeste leder dersom de ser eller opplever bekymringsverdige forhold i organisasjonen.

Når kan du varsle?
Du har alltid mulighet til å varsle. Hører du rykter, er bekymret eller i tvil, – si ifra slik at situasjonen kan oppklares. Det er lav terskel for å si ifra og alle henvendelser tas på alvor.

Eksempler på kritikkverdige forhold:
• Mobbing, diskriminering og rasisme.
• Økonomisk mislighold og korrupsjon
• Seksuell trakassering og overgrep.
• Brudd på retningslinjene
• Lovbrudd.

Hvordan kan du varsle?
Du kan varsle skriftlig eller muntlig. Å varsle muntlig kan skje i møte eller på telefon. Et skriftlig varsel skal sendes via NMF sin digitale varslingsportal. Du kan varsle anonymt, men vi ønsker gjerne at du oppgir fullt navn slik at saken kan undersøkes grundig.

Husk: Du kan alltid varsle leder i korpset, eller til andre i organisasjonen du er trygg på. Du kan også varsle daglig leder i regionen, styreleder, og medlemmer av varslingsutvalget.

Den som varsler oppfordres til å informere om:
• Hva det varsles om, hvor og når det skjedde og hvem som er involvert.
• Kontaktinformasjon.
• Om andre er informert i saken, i så fall hvem.
• Gjerne forslag til tiltak og hensyn som bør ivaretas.

Alle varsler blir behandlet strengt fortrolig og av så få som mulig.