• Årsmøtets dagsorden er regulert av korpsets vedtekter. Korpsets vedtekter skal bygge på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og drill. Mønstervedtektene finner du her. 
  • Frister for innkalling, når årsmøtet skal avholdes, frister for medlemmene til å sende inn forslag og når årsmøtedokumenter (inkl. valgkomiteens innstilling) sendes ut finner du i korpsets vedtekter.
  • Årsmøtevedtakene og korpsets vedtekter er styrende for korpsets arbeid frem til neste årsmøte.
  • Årsmøtet skal gjennomføres strukturert med egen møteleder.

I skolekorps kan det være smart å legge en konsert med skolekorpset til årsmøtet. (Skroll lenger ned på siden for mer informasjon om dette emnet)