Strategiplan

I NMF sin strategiplan er et av kjerneområdene «Samfunnsansvar og Rammebetingelser». NMF skal være en pådriver for å bedre rammebetingelsene for korpsene. Gode øvingslokaler er avgjørende for positiv utvikling av det enkelte medlemskorps. Det skal jobbes for å få på plass egnede øvings- og framføringsarenaer til korpsene, tilsvarende det idretten har oppnådd.

I strategiplanen, vedtatt på Landsmøte 2022, forplikter organisasjonen seg til dette i følgende strategi

NMF skal arbeide for en arenapolitikk for flere egnede øvings- og fremføringslokaler tilpasset musikk og drill.

Samarbeid

Flere paraplyorganisasjoner som NMF er en del av, har arbeidet med øvings- og fremføringslokaler som satsingsområdet. Organisasjonene Kulturrom, Norsk Musikkråd, Norsk Kulturforum og Kulturalliansen har derfor gått sammen om å lage webportalen kulturlokaler.no med gode verktøy. Her vil dere finne råd og veiledninger om utbedring av eksisterende lokaler og bygging av nye kulturbygg.