Mer om nettverkets arbeid her.

Last ned sluttdokumentet.

Arbeidsavtale og kontrakt

Kontrakt for ansettelse av  dirigenter (selvstendig næringsdrivende) (Januar 2019)

Skjema for beregning av stillingsprosent

Maler som omhandler dirigent/instruktør som er ansatt gjennom avtale med kulturskolen og fast ansettelse (med tilhørende arbeidsbeskrivelser) er under revidering og vil bli lagt ut seinere.

TONO

Alle korps er forpliktet til å rapportere inn musikk som framføres til TONO.

NMF har forhandlet fram en god avtale med TONO som gjør denne rapporteringen enkel, og det koster ikke korpsene noe ekstra penger å rapportere.

TONO: Enklere rapportering av musikk

Tonos hjemmeside

Kopinor

Gjennom Kopinoravtalen kan musikkorps som er medlemmer av Norges Musikkorps Forbund ta fotokopier og utskrifter uten å måtte oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Etter avtalen kan kopieringen utføres av note-/materialforvaltere, dirigenter eller andre med særlig tilknytning til korps eller forbund. Kopiering skal kun skje til bruk innenfor virksomheten. Det kan også kopieres for deltakere i undervisning og opplæring som arrangeres av korpset eller forbundet, herunder solist- og/eller gruppeundervisning.

Mer om avtalen på Kopinors hjemmeside.

Gramo

Gramo-avtalen gjelder bruk av innspilt musikk i offentlig fremføring for drilltropper. I følge Åndsverkloven § 45b skal utøvende kunstnere og produsenter bli kompensert når deres innspilte musikk blir offentlig fremført. Gramo er autorisert av Kulturdepartementet til å kreve inn og fordele kompensasjonen på vegne av musikerne, artistene og plateselskapene.

Gjennom Gramo-avtalen kan NMFs drilltropper nå benytte innspilt musikk i trening og offentlige fremføringer.

Gramos hjemmeside