NMFs nettverk for skolekorpsdirigenter 2013-2015:

NMF samlet i 2013 25 skolekorpsdirigenter fra hele landet for å finne og kvalitetssikre suksessfaktorer, og bidra til utvikling av nåværende og fremtidige skolekorpsdirigenter. Sluttdokumentet oppsummerer innsamlet kunnskap og erfaringer fra nettverkets arbeid, og her finnes anbefalinger til andre dirigenter, korps og kulturskoler.

Mer om nettverkets arbeid her.

Last ned sluttdokumentet.

Forslag til kontrakter mellom korps og dirigent/instruktør

Fordelen med tjenestekjøp fra dirigenter / instruktører som er selvstendig næringsdrivende er fleksibilitet.

Kontrakt for tjenestekjøp av næringsdrivende (Juli 2019)

Skjema for beregning av stillingsprosent

Dersom skjema for beregning av stilling brukes merk at dette skjemaet i utgangspunktet er gjeldene for ansettelser. Ved tjenestekjøp anbefaler vi at punktene 1 til 3 under overskrift E i skjemaet avtales særskilt. Dette fordi ved bruk av skjemaet tas punktene med i størrelsen på oppdraget i forhold til fastsetting av honorar.

Lønn er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, korps er ikke bundet av noen tariffavtale.
Dersom dirigenten hadde fått en ansettelse i kommunal sektor (kulturskolen) ville denne tariffavtalen vært gjeldende.
(Lønnstabell på side 49)

Det vil komme forslag til kontrakt for ansettelse og for tjenestekjøp fra kulturskole. Kontrakter er til juridisk gjennomsyn.

TONO

Alle korps er forpliktet til å rapportere inn musikk som framføres til TONO.

NMF har forhandlet fram en god avtale med TONO som gjør denne rapporteringen enkel, og det koster ikke korpsene noe ekstra penger å rapportere.

TONO: Enklere rapportering av musikk

Tonos hjemmeside

Kopinor

Gjennom Kopinoravtalen kan musikkorps som er medlemmer av Norges Musikkorps Forbund ta fotokopier og utskrifter uten å måtte oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Etter avtalen kan kopieringen utføres av note-/materialforvaltere, dirigenter eller andre med særlig tilknytning til korps eller forbund. Kopiering skal kun skje til bruk innenfor virksomheten. Det kan også kopieres for deltakere i undervisning og opplæring som arrangeres av korpset eller forbundet, herunder solist- og/eller gruppeundervisning.

Mer om avtalen på Kopinors hjemmeside.

Gramo

Gramo-avtalen gjelder bruk av innspilt musikk i offentlig fremføring for drilltropper. I følge Åndsverkloven § 45b skal utøvende kunstnere og produsenter bli kompensert når deres innspilte musikk blir offentlig fremført. Gramo er autorisert av Kulturdepartementet til å kreve inn og fordele kompensasjonen på vegne av musikerne, artistene og plateselskapene.

Gjennom Gramo-avtalen kan NMFs drilltropper nå benytte innspilt musikk i trening og offentlige fremføringer.

Gramos hjemmeside