Forslag til kontrakter mellom korps og dirigent/instruktør

Forslag til Arbeidsavtale for dirigent og Arbeidsbeskrivelse for dirigent – forslag

Forslag til Arbeidsavtale for instruktør og Arbeidsbeskrivelse for instruktør – forslag

Forslag arbeidsavtale timelønnet under 18 år

Forslag til kontrakter/avtaler og eksempler på stillingsstørrelser 

Forslag til punkter i en årlig samtale med dirigent/ drillinstruktør 

Forslag til samarbeidsavtale mellom kommune (kulturskolen) og musikkorps

Kontrakt-for-tjenestekjøp-av-næringsdrivende, oppdragsavtale

Skjema for beregning av stillingsprosent

Dersom skjema for beregning av stilling brukes så merk at dette skjemaet i utgangspunktet er gjeldene for ansettelser. Ved tjenestekjøp anbefaler vi at punktene 1 til 3 under overskrift E i skjemaet avtales særskilt. Dette fordi ved bruk av skjemaet tas punktene med i størrelsen på oppdraget i forhold til fastsetting av honorar.

Lønn er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, korps er ikke bundet av noen tariffavtale.
Dersom dirigenten hadde fått en ansettelse i kommunal sektor (kulturskolen) ville denne tariffavtalen vært gjeldende.
(Lønnstabell på side 49)

 

TONO

Alle korps er forpliktet til å rapportere inn musikk som framføres til TONO.

NMF har forhandlet fram en god avtale med TONO som gjør denne rapporteringen enkel, og det koster ikke korpsene noe ekstra penger å rapportere.

Les om ordningen her.

Kopinor

Gjennom Kopinoravtalen kan musikkorps som er medlemmer av Norges Musikkorps Forbund ta fotokopier og utskrifter uten å måtte oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Etter avtalen kan kopieringen utføres av note-/materialforvaltere, dirigenter eller andre med særlig tilknytning til korps eller forbund. Kopiering skal kun skje til bruk innenfor virksomheten. Det kan også kopieres for deltakere i undervisning og opplæring som arrangeres av korpset eller forbundet, herunder solist- og/eller gruppeundervisning.

Mer om avtalen på Kopinors hjemmeside.

Gramo

Gramo-avtalen gjelder bruk av innspilt musikk i offentlig fremføring for drilltropper. I følge Åndsverkloven § 45b skal utøvende kunstnere og produsenter bli kompensert når deres innspilte musikk blir offentlig fremført. Gramo er autorisert av Kulturdepartementet til å kreve inn og fordele kompensasjonen på vegne av musikerne, artistene og plateselskapene.

Gjennom Gramo-avtalen kan NMFs drilltropper nå benytte innspilt musikk i trening og offentlige fremføringer.

Gramos hjemmeside

NMFs nettverk for skolekorpsdirigenter 2013-2015:

NMF samlet i 2013 25 skolekorpsdirigenter fra hele landet for å finne og kvalitetssikre suksessfaktorer, og bidra til utvikling av nåværende og fremtidige skolekorpsdirigenter. Sluttdokumentet oppsummerer innsamlet kunnskap og erfaringer fra nettverkets arbeid, og her finnes anbefalinger til andre dirigenter, korps og kulturskoler.

Mer om nettverkets arbeid her og sluttdokumentet for arbeidet.