Mer om nettverkets arbeid her.

Last ned sluttdokumentet.

Arbeidsavtale og kontrakt

Her finner du NMFs standardkontrakter i forbindelse med ansettelse av dirigent og instruktør i korps. Kontraktene er utarbeidet i samarbeid med Musikernes Fellesorganisasjon og Utdanningsforbundet, og gjelder i forhold der dirigenten er ansatt av korpset. Dersom dirigenten er tilsatt i en kulturskole, må dirigenten forholde seg den kommunale tariffavtalen og det kommunale lovverket.

TONO

Alle korps er forpliktet til å rapportere inn musikk som framføres til TONO.

NMF har forhandlet fram en god avtale med TONO som gjør denne rapporteringen enkel, og det koster ikke korpsene noe ekstra penger å rapportere.

TONO: Enklere rapportering av musikk

Tonos hjemmeside

Kopinor

Gjennom Kopinoravtalen kan musikkorps som er medlemmer av Norges Musikkorps Forbund ta fotokopier og utskrifter uten å måtte oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Etter avtalen kan kopieringen utføres av note-/materialforvaltere, dirigenter eller andre med særlig tilknytning til korps eller forbund. Kopiering skal kun skje til bruk innenfor virksomheten. Det kan også kopieres for deltakere i undervisning og opplæring som arrangeres av korpset eller forbundet, herunder solist- og/eller gruppeundervisning.

Mer om avtalen på Kopinors hjemmeside.