Brosjyre arabisk
Brosjyre engelsk
Brosjyre farsi
Brosjyre norsk
Brosjyre pashto
Brosjyre polsk
Brosjyre russisk 
Brosjyre somali
Brosjyre sorani
Brosjyre ukrainsk
Brosjyre tamil
Brosjyre tigrinja
Brosjyre tyrkisk
Brosjyre urdu

Norges Musikkorps Forbund takker Norges Idrettsforbund for tips, råd og inspirasjon hentet fra deres brosjyre «Bli med!» i arbeidet med «Velkommen til korpset!».

Språk:  Hvor brukes de:
Arabisk Mange land, blant annet i Midtøsten og Afrika
Engelsk Mange land, blant annet USA og England
Farsi Iran, Afghanistan og Tadsjikistan
Norsk Norge
Pashto Afghanistan
Polsk Polen
Somali Somalia
Sorani Iran, Irak
Tamilsk India, Singapore og Sri Lanka
Tigrinja Eritrea og Etiopia
Tyrkisk Tyrkia, Kypros, Bulgaria, Hellas, Irak, Republikken Makedonia
Urdu Pakistan og India