Vår visjon
Alle snakker korps

Vårt formål
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

Våre verdier
Inkluderende – Inspirerende – Engasjert

Hovedstrategi
NMF skal styrke det enkelte medlemskorps

Våre samarbeidspartnere
Rema 1000 er vår tyngste sponsor. Rema 1000 har hovedfokus på dirigentutvikling og sommerkurs. Yamaha, Norsk Noteservice, Tryg og Norec (Tidligere Fredskorpset) er de andre samarbeidspartnerne våre, de tre førstnevnte gir blant annet pengepremier på våre NM-arrangementer. Norec er et statlig forvaltningsorgan underlagt Utenriksdepartementet og finansierer våre prosjekter med Field Band Foundation.

NMFs strategiplan 2018-2022

Retningslinjer for god organisasjons- og korpskultur i NMF