Vår visjon
Alle snakker korps

Vårt formål
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

Våre verdier
Inkluderende – Inspirerende – Engasjert

Våre samarbeidspartnere
Rema 1000 er vår tyngste sponsor. . Rema 1000 har hovedfokus på dirigentutvikling og sommerkurs. Yamaha, Norsk Noteservice, Tryg og Fredskorpset er de andre samarbeidspartnerne våre, de tre førstnevnte gir blant annet pengepremier på våre NM-arrangementer. Fredskorpset er et statlig forvaltningsorgan underlagt Utenriksdepartementet og finansierer våre prosjekter med Field Band Foundation.

NMFs strategiplan 2018-2022