NMFs strategi er «å styrke det enkelte medlemskorps».  NMF har opparbeidet seg god kunnskap og kompetanse som korpsene kan dra nytte av for å realisere ønskene om å bli bedre og flere. Gjennom arbeidet med Korpsklynger håper vi å kunne bidra til en enda bedre korpshverdag.

Målet med korpsklynger:

 • Styrke det enkelte medlemskorps med ønsket utvikling i hverdagen sammen med flere korps
 • Etablere nettverk mellom korps

Korpsklynger er:

 • Klynger som består av 2 til 8 korps med tilnærmet likt utgangspunkt
 • En resursperson utenfra er tenkt å lede klyngen
 • Arbeidet er fleksibel utfra korpsets behov
 • Det innhentes opplysninger fra deltakende korps i forkant
 • Kjerneaktiviteten opplæring og samspill vil være i fokus sammen med trygghet og inkludering i felleskapet korps
 • Kortsiktige handlinger som motiverer medlemmene i korpset er et viktig punkt i arbeidet
 • Korpset kan avtale en oppfølging fra NMF i arbeidet. Enten en oppfølging med hele klyngen eller med enkeltkorpset.
 • Ønsket er at hele styret og dirigent deltar i klyngen

Deltakelse:

 • Korpset må ha lyst til å realisere ønskene om å bli bedre og flere
 • Arbeidet krever innsats og må gjøres lokalt hos korpset, men NMF bidrar i arbeidet

Mange korps fungerer allerede godt i dag. Korpsklyngene kan være med å bidra til at korpshverdagen i hvert enkelt korps blir bedre.

Ønsker korpset å bli med eller vite med om Klyngearbeid, ta kontakt med din region. 

Les: Om kjerneaktivitet i korpset/arbeidsoppgaver

Les: Suksesskriterier: Korpset må styre utviklingen – utviklingen må ikke styre korpset.