Maestro er et to-årig program rettet mot dirigenter som sikter mot å dirigere de beste korpsene i landet. I programmet står prøveledelse sentralt. Dirigentene tilknyttet programmet har fullt musikalsk og kunstnerisk ansvar for prøver og konserter, i sin del, i produksjoner de skal være med på under veiledning av en mentor. 

Det er satt opp en rekke ulike samlinger over to år som til sammen skal gi et godt og utfyllende innhold som både styrker dirigentenes kompetanse i det å lede korps på høyt nivå,  – og gjør dirigentene kjent for korps og musikanter i dette sjiktet.

I tillegg til fysiske kunstneriske prosjekt vil det være noen digitale møter som i hovedsak dreier seg om felles forberedelser med mentoren som følger deltakerne gjennom prosjektperioden. Deltakerne vil også tilbys deltakelse ved andre relevante arenaer.  Det tas opp to kandidater til programmet.

Foto: John Andresen

Mål: Styrke kompetanse og gjøre gode unge norske dirigenter kjent med og relevante i norske korps på høyt nivå.  

Målgruppe: Dirigenter under 30 år med en del dirigenterfaring som sikter mot å dirigere korps med høyt nivå.

Programmet er finansiert med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Kontaktperson: Birgitte Grong

Viktige datoer

Søknadsfrist: 15. februar 2024 (Film og motivasjonstekst mm sendes inn)

Prøvedirigering med Vestre Aker Musikkorps: 2. april 2024

Tilbud om plass: Innen 2 uker etter prøvedirigering