Maestro er et 2-årig program rettet mot yngre dirigenter. Øvre aldersgrense er 30 år. Det blir to samlinger pr. år med forskjellige korps. Samlingene består av innøving av repertoar og konsert. Dirigenter tilknyttet programmet har musikalsk og kunstnerisk ansvar for hver av samlingene.

Mentor i Maestro er den anerkjent dirigenten Bjørn Sagstad.

Søknad og opptak

For å bli vurdert for opptak i programmet må du sende inn:

  • Videoopptak av deg selv som dirigent, spilletid inntil maks ti minutter. Opptaket skal være en kombinasjon av noe prøve og utdrag av konsert/gjennomspilling. Opptaket leveres som fil på Dropbox o.l. Dersom det ikke er mulig å få samlet et ensemble for filming pga korona så oppfordrer vi til å søke likevel.
  • CV som forteller noe om utdanningsnivå og tidligere dirigenterfaring. Oppgi minst to dirigenter som referanser.
  • Kort tekst om motivasjon for å delta i programmet. Maks en A4-side.

Det blir gjennomført prøvedirigering 14. september i Oslo. Det tas opp tre kandidater.

NMF dekker reiseutgifter i forbindelse med prøvedirigering.

Guro Haugli. Frå masterclass med Stavanger symfoniorkester under Dirigentuka 2016 . Foto: Privat.
Les: Guro Haugli, en av tre Maestrakandidater i 2017-2018, tar over dirigentrollen

Betingelser for opptak

  • Sammen med melding med tilbud om plass vil det følge med en detaljert plan for opplegget.
  • Programmet vil dekke alle kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlinger og konsertproduksjoner. Det vil ikke bli utbetalt lønn eller honorar.

Viktige datoer

Søknadsfrist: 1. juni 2021

Prøvedirigering med Vestre Aker Musikkorps: 14. september 2021

Tilbud om plass: innen ca 1 mnd etter prøvedirigering

Søknad sendes til:

NMF v/Berit Handegard berit@musikkorps.no

Programmet er finansiert med støtte fra Dextra Musica, Sparebankstiftelsen DNB.