2019

November

Grunnkurs (i-kurs 1) 9. – 10. november i Sokndal (NMF Rogaland)

Trener 1-kurs (i-kurs 2) 9. – 10. november i Sokndal (NMF Rogaland)

Grunnkurs (i-kurs 1) 22. – 23. november i Ålesund (NMF Nordvest)

Trener 2-kurs (i-kurs 3) 23. – 24. november i Sveio (NMF Hordaland)

Trener 3-kurs (i-kurs 4) 23. – 24. november i Sveio (NMF Hordaland)

 

2020

Januar

Trener 1-kurs (i-kurs 2) 4. – 5. januar i Ålesund (NMF Nordvest)

Grunnkurs (i-kurs 1) 18.-19. januar, Gjøvik (NMF Innlandet)

 

Februar
Ung Trener og Grunnkurs 8.-9. februar, Skedsmo (NMF Øst)

Trener 1 (i-kurs 2) 15.-16. februar, Gjøvik (NMF Innlandet)

 

April
Trener 1: 25.-26. april, kommer (NMF Øst)

Trener 2 (i-kurs 3) 25.-26. april, Gjøvik (NMF Innlandet)

 

September
Grunnkurs (i-kurs 1) 12.-13. september i Ålesund

 

Høsten 2020 (dato ikke bestemt ennå)
Trener 3 (i-kurs 4), Gjøvik

 

November
Trener 1-kurs (i-kurs 2) 13. – 15. november i Ålesund