2018

 

September

Trener 2 (i-kurs 3) 22. – 23. september 2018 i NMF Sør

 

Grunnkurs (i-kurs 1) 28. – 30. september 2018 i NMF Trøndelag

 

November

Trener 1 (i-kurs 2) 2. – 4. november 2018 i NMF Trøndelag

2019

Januar

Trener 2 (i-kurs 3) 25. – 27. januar 2019 i NMF Trøndelag

 

Mars

Trener 3 (i-kurs 4) 15. – 17. mars 2019 i NMF Trøndelag