2021

HØSTEN  2021

Trener 2 (I-kurs 3): 25.-26. september (NMF Øst)

Ung trener: 9. oktober (NMF Rogaland og Hordaland)

Grunnkurs (I-kurs 1): 8. – 10. oktober (NMF Rogaland og Hordaland)

Trener 2 (I-kurs 3): 8. – 10. oktober (NMF Rogaland og Hordaland)

Trener 2 (I-kurs 3): 23.-24. oktober (NMF Innlandet)

Trener 1 (I-kurs 2): 5. – 7. november (NMF Rogaland og Hordaland)

Trener 3 (I-kurs 4): 5. – 7. november (NMF Rogaland og Hordaland)

Trener 3 (I-kurs 3): 20.-21. november (NMF Innlandet)

Trener 3 (I-kurs 4): 27.-28. november (NMF Øst)

Ung trener: 4. desember (NMF Rogaland og Hordaland)

Grunnkurs: 3. – 5. desember (NMF Rogaland og Hordaland)

Trener 2: 3. – 5. desember (NMF Rogaland og Hordaland)

 

2022

Trener 2 (I-kurs 3): 14. – 16. januar (NMF Nordvest)

Trener 3 (i-kurs 4): 14. – 16. januar (NMF Nordvest)

Nasjonalt drillinstruktørkurs: 4. – 6. mars 2022 i Skien

Grunnkurs (I-kurs 1): etter påske (NMF Nordvest)