2022

OKTOBER:

Trener 1: 29.-30. oktober 2022 (NMF Øst/Manstad)

Trener 3: 29.-30. oktober 2022 (NMF Sør/Manstad)

NOVEMBER:

Trener 2: 19. – 20. november 2022 (NMF Trøndelag) – UTSETTES! NY DATO KOMMER

2023

JANUAR

Grunnkurs: 7. – 8. januar 2023 (NMF Trøndelag)

Grunnkurs: 14.-15. januar 2023 (NMF Innlandet)

FEBRUAR

Trener 1: 11. – 12. februar 2023 (NMF Trøndelag)

MARS
Trener 1: 11.-12. mars 2023 (NMF Innlandet)

HØSTEN 2023

SEPTEMBER

Trener 2: 02.-03. september 2023 (NMF Øst)
Ung Trener: 09. september 2023 (NMF Sør)
Grunnkurs: 09.-10. september 2023 (NMF Sør)

OKTOBER

Trener 1: 29.-29. oktober 2023 (NMF Sør)
Trener 3: 28.-29. september 2023 (NMF Øst)

DATO KOMMER:

Trener 2: dato ikke bestemt ennå (NMF Innlandet)
Trener 3: dato ikke bestemt ennå (NMF Innlandet)