2018

 

September

Trener 1 (i-kurs 2) 1. -2. september 2018 i NMF Sør 

Trener 2 (i-kurs 3) 22. – 23. september 2018 i NMF Sør

Grunnkurs (i-kurs 1) 28. – 30. september 2018 i NMF Trøndelag

Grunnkurs ( I-kurs 1) 2018 NMF Nord-Norge


Oktober

Trener 3 (i-kurs 4) 27.-28. oktober 2018 i NMF Hedmark/Oppland


November

Grunnkurs (i-kurs 1) 16. – 18. november 2018 i Haugesund (NMF Hordaland)

Trener 1 (i-kurs 2) 16. – 18. november 2018 i Haugesund (NMF Hordaland)

Trener 1 (i-kurs 2) 23-25 november 2018 i NMF Nord-Norge

Trener 1 (i-kurs 2) 2. – 4. november 2018 i NMF Trøndelag

 

Desember

Grunnkurs (i-kurs 1) 15. -16. desember 2018 i Egersund (NMF Rogaland)

 

2019

Januar

Trener 1 (i-kurs 2) 11. – 13. januar 2019 i Haugesund (NMF Hordaland)

Trener 2 (i-kurs 3) 11. – 13. januar 2019 i Haugesund (NMF Hordaland)

Trener 1 (i-kurs 2) 18. – 20. januar 2019 i Egersund (NMF Rogaland)