2017

Juni

Nasjonal sommerskole drill og instruktørkurs (Grunnkurs, trener 1, trener 2 og trener 3) 26. juni-1. juli 2017 i Sandefjord.

September

Trener 3 (i-kurs 4) 29. september-1. oktober 2017 i Harstad https://musikkorps.no/instruktorkurs-drill-del-4/

2018

Mars

Grunnkurs i Vestfold

September

Trener 2 (i-kurs 3) 22. – 23. september 2018 i NMF Sør