2017

Juni

Nasjonal sommerskole drill og instruktørkurs (Grunnkurs, trener 1, trener 2 og trener 3) 26. juni-1. juli 2017 i Sandefjord.

September

Trener 3 (i-kurs 4) 29. september-1. oktober 2017 i Harstad https://musikkorps.no/instruktorkurs-drill-del-4/

2018

Januar

20. – 21. januar 2018

Grunnkurs (i-kurs 1) på Gjøvik

 

Februar

17. – 18. februar 2018

Trener 1 (i-kurs 2) på Gjøvik

Mars

Grunnkurs i Vestfold

17. – 18. mars 2018

Trener 2 (i-kurs 3) på Gjøvik

 

September

Trener 2 (i-kurs 3) 22. – 23. september 2018 i NMF Sør