2023

JANUAR

Grunnkurs: 7. – 8. januar 2023 (NMF Trøndelag)

Grunnkurs: 14. – 15. januar 2023 (NMF Innlandet)

Grunnkurs 14. – 15. januar BODØ (NMF Nord-Norge)

Trener 1 28. – 29. januar Bodø (NMF Nord-Norge)

FEBRUAR

Trener 1: 11. – 12. februar 2023 Heimdal (NMF Trøndelag)

MARS

Trener 1: 11. – 12. mars 2023 (NMF Innlandet)
Trener 2: 25. – 26. mars 2023 Heimdal (NMF Trøndelag)

APRIL

Trener 2 29. – 30. april Bodø (NMF Nord-Norge)

MAI

Trener 3 20. – 21. mai Bodø (NMF Nord-Norge)

SOMMER

Trener 3 11. – 13. august Melhus (NMF Trøndelag)

HØSTEN 2023

SEPTEMBER

Trener 2: 02.-03. september 2023 (NMF Øst)
Ung Trener: 09. september 2023 (NMF Sør)
Grunnkurs: 09.-10. september 2023 (NMF Sør)

OKTOBER

Trener 1: 29.-29. oktober 2023 (NMF Sør)
Trener 3: 28.-29. september 2023 (NMF Øst)

NOVEMBER

Trener 2: 18.-19. november (NMF Innlandet)

DATO KOMMER:

Trener 3:  des. 2023 eller jan. 2024 (NMF Innlandet)