Vi håper filmene kan være et positivt verktøy i inkluderingsarbeidet til korpsene.

Filmene en del av et større undervisningsmateriell, rettet mot grupper som ikke har kjennskap til korps, hovedsakelig I introduksjonsprogram. Filmene er uten språk, og skal illustrere ulike sider ved aktiviteten.

Foreldreaktivitet:
I denne filmen ser vi hvilken rolle foreldre kan ha i korpset. Noen sitter i styret og har ansvar for driften av korpset, mens andre hjelper til med rydding på øvelse eller koke kaffe. Alle rollene er viktige i den store helhet.

 

Øving:
I denne filmen ser vi hvordan musikanter i korps, har undervisning med en lærer, alene eller i grupper. I tillegg ser vi at musikantene får låne instrument av korpset. Dette innebærer at øving hjemme er en viktig del for å utvikle sine musikalske ferdigheter.

Samspill:
I denne filmen får vi innblikk i samspillsøvelsen til korpset. Korps er ofte inndelt i ulike nivåer, der det musikalske innholdet kan variere. I denne filmen møter vi juniorkorpset og hovedkorpset. I et korps er alle musikantene viktig for å skape musikk sammen.

Filmproduksjonen er støttet av Kulturdepartementet (KUD). Takk til Løren og Refstad musikkorps som bidro.
Filmene er produsert av Marius Sørhus for NMF.

Sommer – ferie – korpsaktivitet

Sommerkursene i NMF er et flott samlingspunkt for barn og ungdom som spiller i korps. Kurs skjer over hele landet. Mange får nye venner og opplever glede og fellesskap både sosialt og faglig.  Se bare hvor moro det er på kurs:


Foto/regi/klipp: Marius O. Sørhus. Prosjektkoordinator: Ragnhild Sandbakk. Filmen er laget med støtte fra REMA 1000.
Se kortversjon av filmen

VinterPULSE og SommerPULSE  = FeriePULSE

35 barn i alderen 6 til 12 år fra 11 Oslokorps fikk vinterferien 2016 muligheten til å være med på en korpsopplevelse av de sjeldne. Med sørafrikanske musikere fra PULSE-prosjektet som instruktører, møttes de i Sagene Festivitetshus hver dag for å lære helt ny musikk, dans og sang. (Se filmen VinterPULSE under). Også i vinterferien 2017 fikk flere barn oppleve det samme i Oslo. Prosjektet omfatter også SommerPULSE i NMFs region Nordvest/Molde og VinterPULSE i NMF Hordaland.

Alle disse PULSE-aktivitetene har fellesbenevnelsen FeriePULSE. Det er finansiert av Kavlifondet, Fredskorpset, Musikkrådet, Bufdir og NMF. Prosjektmidlene går over årene 2017/2018.

Her kan du lese mer om inkluderingsagentprogrammet i NMF.

 

VinterPULSE med ekte musikkglede. Foto: Håkon Mogstad/NMF.

VinterPULSE i Bergen 2017 – ekte musikkglede. Foto: Håkon Mogstad/NMF.

 

Ei hand å holde i. VinterPULSE i Bergen. Foto: Olga Wergeland/NMF

En hånd å holde i. VinterPULSE i Bergen 2017. Foto: Olga Wergeland/NMF

 

Vennskapsveggen fra SommerPULSE i Molde. Foto: NMF

Vennskapsveggen fra SommerPULSE i Molde 2017. Foto: NMF

Informasjonsbrosjyrer

NMF produserer også informasjonsbrosjyrer om hva korps er. Du finner de her på 14 forskjellige språk.