Vi håper filmene kan være et positivt verktøy i inkluderingsarbeidet til korpsene.

For NMF sine inkluderingsagenter er filmene en del av et større undervisningsmateriell, rettet mot grupper som ikke har kjennskap til korps, hovedsakelig introduksjonsprogram. Filmene er uten språk, og skal illustrere ulike sider ved aktiviteten.

Foreldreaktivitet:
I denne filmen ser vi hvilken rolle foreldre kan ha i korpset. Noen sitter i styret og har ansvar for driften av korpset, mens andre hjelper til med rydding på øvelse eller koke kaffe. Alle rollene er viktige i den store helhet.

 

Øving:
I denne filmen ser vi hvordan musikanter i korps, har undervisning med en lærer, alene eller i grupper. I tillegg ser vi at musikantene får låne instrument av korpset. Dette innebærer at øving hjemme er en viktig del for å utvikle sine musikalske ferdigheter.

Samspill:
I denne filmen får vi innblikk i samspillsøvelsen til korpset. Korps er ofte inndelt i ulike nivåer, der det musikalske innholdet kan variere. I denne filmen møter vi juniorkorpset og hovedkorpset. I et korps er alle musikantene viktig for å skape musikk sammen.

Filmproduksjonen er støttet av Kulturdepartementet (KUD), takk til Løren og Refstad musikkorps, produsert av Marius Sørhus for NMF.

Sommer – ferie – korpsaktivitet

Sommerkursene i NMF er et flott samlingspunkt for barn og ungdom som spiller i korps. Kurs skjer over hele landet. Mange får nye venner og opplever glede og fellesskap både sosialt og faglig.  Se bare hvor moro det er på kurs:


Foto/regi/klipp: Marius O. Sørhus. Prosjektkoordinator: Ragnhild Sandbakk. Filmen er laget med støtte fra REMA 1000.
Se kortversjon av filmen

VinterPULSE og SommerPULSE = FeriePULSE

35 barn i alderen 6 til 12 år fra 11 Oslokorps fikk vinterferien 2016 muligheten til å være med på en korpsopplevelse av de sjeldne. Med sørafrikanske musikere fra PULSE-prosjektet som instruktører, møttes de i Sagene Festivitetshus hver dag for å lære helt ny musikk, dans og sang. (Se filmen VinterPULSE under). Også i vinterferien 2017 fikk flere barn oppleve det samme i Oslo. Prosjektet omfatter også SommerPULSE i NMFs region Nordvest/Molde og VinterPULSE i NMF Hordaland.

Alle disse PULSE-aktivitetene har fellesbenevnelsen FeriePULSE. Det er finansiert av Kavlifondet, Fredskorpset, Musikkrådet, Bufdir og NMF. Prosjektmidlene går over årene 2017/2018.

Her kan du lese mer om inkluderingsagentprogrammet i NMF.

 

VinterPULSE med ekte musikkglede. Foto: Håkon Mogstad/NMF.

VinterPULSE i Bergen 2017 – ekte musikkglede. Foto: Håkon Mogstad/NMF.

 

Ei hand å holde i. VinterPULSE i Bergen. Foto: Olga Wergeland/NMF

En hånd å holde i. VinterPULSE i Bergen 2017. Foto: Olga Wergeland/NMF

 

Vennskapsveggen fra SommerPULSE i Molde. Foto: NMF

Vennskapsveggen fra SommerPULSE i Molde 2017. Foto: NMF

Informasjonsbrosjyrer

NMF produserer også informasjonsbrosjyrer om hva korps er. Du finner de her på 12 forskjellige språk.