Her finner du alternative korpsaktiviteter i korona-tider.

Maler

NMF har i samarbeid med Universitetet i Stavanger utarbeidet maler som kan bidra til god struktur i korpsopplæringen. Med gode planer foretar man bevisste valg, får oversikt og kontroll og vil dermed få mer overskudd til innstudering og formidling av musikken til musikantene.

Her finner du malene

MOOC -Åpent tilgjengelig fagstoff

Universitetet i Stavanger (UiS) tilbyr Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier for dirigenter. MOOC´en i studiet ligger åpen og er tilgjengelig på UiS sine sider:

Her finner du Digitale dirigentstudier. 

Her finner du Digitale skolekorpsstudier.

Her finner du også ConductIT.

Filmer om korpsinstrumenter

Her kommer du direkte til filmene om korpsinstrumenter som NMF har utarbeidet for skolekorpsdirigenter.