Filmer om korpsinstrumenter

Her kommer du direkte til filmene om korpsinstrumenter som NMF har utarbeidet for skolekorpsdirigenter. 

Maler

NMF har i samarbeid med Universitetet i Stavanger utarbeidet maler som kan bidra til god struktur i korpsopplæringen. Med gode planer foretar man bevisste valg, får oversikt og kontroll og vil dermed få mer overskudd til innstudering og formidling av musikken til musikantene.

Her finner du malene

MOOC -Åpent tilgjengelig fagstoff

Universitetet i Stavanger (UiS) tilbyr Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier for dirigenter. MOOC´en i studiet ligger åpen og er tilgjengelig på UiS sine sider:

Her finner du Digitale dirigentstudier. 

Her finner du Digitale skolekorpsstudier.

Her finner du også ConductIT.