Maler

NMF har i samarbeid med Universitetet i Stavanger utarbeidet maler som kan bidra til god struktur i korpsopplæringen. Med gode planer foretar man bevisste valg, får oversikt og kontroll og vil dermed få mer overskudd til innstudering og formidling av musikken til musikantene.

Her finner du malene

Repertoar

NMF arbeider for å løfte frem et godt pedagogisk repertoar som gir vekst og motivasjon for skolekorps og aspirant-/juniorkorps. NMF har gjennom mange år bestilt verk for janitsjar og brass band av sentrale norske samtidskomponister. Mange av verkene har vært brukt som pliktnummer i NM brass, og flere av verkene har kommet på standardrepertoaret for voksenkorps.

Her blir snart vårt siste bestillingsverk gjort tilgjengelig. Dette er et verk av Haakon Esplo bestilt av NMF Sør i forbindelse med Musikkorpsenes år 2018. Verket er for hovedkorps med aspirantsolister.

 

Litteratur

Korps og kulturskole

Birgitte Grong har skrevet en artikkel om kulturskolens nye rammeplan og hvordan korpset kan bidra til bedre samarbeid med kulturskolen: Nøkkel til suksess I teksten finner du også linker til flere relevante tekster i forbindelse med korps og kulturskolesamarbeid.

Suksessfaktorer i skolekorps

NMF samlet 25 skolekorpsdirigenter fra hele landet i perioden 2013-2015, som hadde hatt suksess over tid, for å finne og kvalitetssikre suksessfaktorer, og bidra til utvikling av nåværende og fremtidige skolekorpsdirigenter. Det er laget et dokument som har en del råd og tips for skolekorpsdirigenten som er verdt å lese. Her kan du laste ned sluttdokumentet: «Dirigentnettverket for skolekorpsdirigenter 2013-2015».

 

Litteratur og filmer i fra åpne studier

Universitetet i Stavanger (UiS) tilbyr Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier for dirigenter. MOOC´en i studiet ligger åpent og er tilgjengeleg på UiS sine sider. Det er bare å logge seg inn på http://universityofstavanger.eliademy.com/  og legge seg til som student ved studiene.

NMF har også utarbeidet filmer om de ulike korpsinstrumentene. 

NMFs emnehefter (PDF – gratis nedlasting)

Sluttrapport: Ungdom og medbestemmelse (oppdatert)

Skolekorps

Annen litteratur

DVD