Repertoar

NMF arbeider for å løfte frem et godt pedagogisk repertoar som gir vekst og motivasjon for skolekorps og aspirant-/juniorkorps. NMF har gjennom mange år bestilt verk for janitsjar og brass band av sentrale norske samtidskomponister. Mange av verkene har vært brukt som pliktnummer i NM brass, og flere av verkene har kommet på standardrepertoaret for voksenkorps.

Litteratur

NMF samlet 25 skolekorpsdirigenter fra hele landet i perioden 2013-2015, som hadde hatt suksess over tid, for å finne og kvalitetssikre suksessfaktorer, og bidra til utvikling av nåværende og fremtidige skolekorpsdirigenter. Det er laget et dokument som har en del råd og tips for skolekorpsdirigenten som er verdt å lese. Her kan du laste ned sluttdokumentet: «Dirigentnettverket for skolekorpsdirigenter 2013-2015».

Universitetet i Stavanger (UiS) tilbyr Digitale dirigentstudier og fra 2017 Digitale skolekorpsstudier for dirigenter. MOOC´en i studiet ligger åpent og er tilgjengeleg på UiS sine sider. Det er bare å logge seg inn på http://universityofstavanger.eliademy.com/  og legge seg til som student ved studiene.

NMF har også utarbeidd filmer i opplæring av instrument. 

NMFs emnehefter (PDF – gratis nedlasting)

Sluttrapport: Ungdom og medbestemmelse (oppdatert)

Skolekorps

Annen litteratur

DVD