Her finner du alternative korpsaktiviteter i korona-tider.

Maler

NMF har i samarbeid med Universitetet i Stavanger utarbeidet maler som kan bidra til god struktur i korpsopplæringen. Med gode planer foretar man bevisste valg, får oversikt og kontroll og vil dermed få mer overskudd til innstudering og formidling av musikken til musikantene.

Her finner du malene

Repertoar

Som dirigent er repertoaret ditt viktigste verktøy. NMF arbeider for å løfte frem et godt pedagogisk repertoar som gir vekst og motivasjon for skolekorps og aspirant-/juniorkorps. NMF har gjennom mange år bestilt verk for janitsjar og brass band av sentrale norske samtidskomponister. Mange av verkene har vært brukt som pliktnummer i NM brass, og flere av verkene har kommet på standardrepertoaret for voksenkorps.

Stronger together

Norges Musikkorps Forbund ønsker å bidra til å utvikle korpsrepertoaret. Med støtte fra Norsk musikkråd – Frifond kompetanse og aktivitet og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har NMF nå gleden av å gi ditt korps verket Stronger together av Svein Henrik Giske til fri nedlasting. Verket inneholder musikk fra ulike land bundet sammen med et norsk refreng. For tilgang til noter, lydfil og filmer med pedagogisk veiledning klikk deg inn i denne saken:

Stronger together

 

Ulike nivå  sammen

Samspill på tvers av ulike nivå kan ikke minst gi flotte musikalske og lærerike musikkopplevelser, men også være med på å skape gode overganger i korpset.

Alle spiller

Her finner du syv arrangement for korps. Alle spiller arrangementene skal være en brobygger mellom de med lite eller ingen erfaring med korps og de som spilt en stund i korps.

New Kids on the Block

I forbindelse med Musikkorpsenes år 2018 bestilte NMF Sør et verk av Haakon Esplo for aspirantkorps- og/eller juniorkorps-solister sammen med hovedkorps eller voksenkorps. Klikk her for å lytte til lydfiler og laste ned noter gratis. Her ligger også lydfiler uten solo-stemmene slik at aspiranter og juniorer kan trene med komp for seg selv.

Ja vi elsker

Her finner du David Hveems arrangment av Ja, vi elsker med stemmer også for aspirantene. Til dette arrangementet er det også laget melodistemmer til alle instrumenter.

Litteratur

Korps og kulturskole

Birgitte Grong har skrevet en artikkel om kulturskolens nye rammeplan og hvordan korpset kan bidra til bedre samarbeid med kulturskolen: Nøkkel til suksess I teksten finner du også linker til flere relevante tekster i forbindelse med korps og kulturskolesamarbeid.

Suksessfaktorer i skolekorps

NMF samlet 25 skolekorpsdirigenter fra hele landet i perioden 2013-2015, som hadde hatt suksess over tid, for å finne og kvalitetssikre suksessfaktorer, og bidra til utvikling av nåværende og fremtidige skolekorpsdirigenter. Det er laget et dokument som har en del råd og tips for skolekorpsdirigenten som er verdt å lese. Her kan du laste ned sluttdokumentet: «Dirigentnettverket for skolekorpsdirigenter 2013-2015».

Litteratur og filmer fra åpne studier

Universitetet i Stavanger (UiS) tilbyr Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier for dirigenter. MOOC´en i studiet ligger åpen og er tilgjengeleg på UiS sine sider:

Her finner du Digitale dirigentstudier. 

Her finner du Digitale skolekorpsstudier.

Her kommer du direkte til filmene om korpsinstrumenter som NMF har utarbeidet for skolekorpsdirigenter. 

NMFs emnehefter (PDF – gratis nedlasting)

Sluttrapport: Ungdom og medbestemmelse (oppdatert)

Skolekorps

Annen litteratur

DVD