Maler

NMF har i samarbeid med Universitetet i Stavanger utarbeidet maler som kan bidra til god struktur i korpsopplæringen. Med gode planer foretar man bevisste valg, får oversikt og kontroll og vil dermed få mer overskudd til innstudering og formidling av musikken til musikantene.

Her finner du malene

Repertoar

NMF arbeider for å løfte frem et godt pedagogisk repertoar som gir vekst og motivasjon for skolekorps og aspirant-/juniorkorps. NMF har gjennom mange år bestilt verk for janitsjar og brass band av sentrale norske samtidskomponister. Mange av verkene har vært brukt som pliktnummer i NM brass, og flere av verkene har kommet på standardrepertoaret for voksenkorps.

Stronger together

Norges Musikkorps Forbund ønsker å bidra til å utvikle korpsrepertoaret. Med støtte fra Norsk musikkråd – Frifond kompetanse og aktivitet og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har NMF nå gleden av å gi ditt korps verket Stronger together av Svein Henrik Giske til fri nedlasting.

Stronger together

 

Ulike nivå  sammen

I forbindelse med Musikkorpsenes år 2018 bestilte NMF Sør et verk av Haakon Esplo for aspirantkorps- og/eller juniorkorpssolister sammen med hovedkorps. «New kids on the block!» finnes i to arrangement for hovedkorps. Det ene er arrangert i Flex 4 og er ment å passe for de fleste, mens det andre har flere stemmer og høyere vanskelighetsgrad. Stykket kan spilles med en, to eller tre solostemmer. Slagverk-solostemmer er også valgfritt. Man kan også velge å utelate introen for å forenkle verket ytterligere. Se ellers gode tips fra komponisten i Flex 4-partituret.

Innspilling av stykket er gjort med Kongelige Norske Marines Musikkorps i desember 2019 av Grong Musikkproduksjon. Dirigent Bjarte Engeset.

Lydfil med solostemmer Flex 4 versjon:

Lydfil uten solostemmer Flex 4 versjon:

Lydfil med solostemmer full besetning:

Lydfil uten solostemmer full besetning:

 

Du finner notene her, til fri benyttelse, forutsatt at det TONO-rapporteres ved fremføring.

New kids on the block! Solo-stemmer – Aspirant/junior

New kids on the block! Partitur – Flex 4 og aspirantsolo

New kids on the block! Korpsstemmer – Flex 4

New Kids on the block! Partitur – Full besetning og aspirantsolo

New Kids on the block! Korpsstemmer – Full besetning

 

Litteratur

Korps og kulturskole

Birgitte Grong har skrevet en artikkel om kulturskolens nye rammeplan og hvordan korpset kan bidra til bedre samarbeid med kulturskolen: Nøkkel til suksess I teksten finner du også linker til flere relevante tekster i forbindelse med korps og kulturskolesamarbeid.

Suksessfaktorer i skolekorps

NMF samlet 25 skolekorpsdirigenter fra hele landet i perioden 2013-2015, som hadde hatt suksess over tid, for å finne og kvalitetssikre suksessfaktorer, og bidra til utvikling av nåværende og fremtidige skolekorpsdirigenter. Det er laget et dokument som har en del råd og tips for skolekorpsdirigenten som er verdt å lese. Her kan du laste ned sluttdokumentet: «Dirigentnettverket for skolekorpsdirigenter 2013-2015».

 

Litteratur og filmer fra åpne studier

Universitetet i Stavanger (UiS) tilbyr Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier for dirigenter. MOOC´en i studiet ligger åpent og er tilgjengeleg på UiS sine sider. Det er bare å logge seg inn på http://universityofstavanger.eliademy.com/  og legge seg til som student ved studiene.

NMF har også utarbeidet filmer om de ulike korpsinstrumentene. 

NMFs emnehefter (PDF – gratis nedlasting)

Sluttrapport: Ungdom og medbestemmelse (oppdatert)

Skolekorps

Annen litteratur

DVD