DIRIGENTNETTVERK

Norges Musikkorps Forbund Øst, sammen med Norsk Noteservice og Oslo Kulturskole, inviterer med dette dirigenter i regionen til Dirigentnettverk. Mer informasjon om programmet kommer, men her er noen knagger:
Overganger og korpsopplæring
Master class for skolekorpsdirigenter

Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon. Dirigentnettverk er en del av breddesatsingen i Dirigentløftet, støttet av Dextra Musica.

Velkommen til en spennende og viktig fagdag!

INVITASJON

All informasjon om samlingen her:

PRIS

0,-

FOREDRAGSHOLDERE

Birgitte Grong

Jon Terje Svendsen