– Det er fire færre korps ved utgangen av 2020 enn ved utgangen av 2019. Dette viser at gledelig mange av korpsene har klart å holde det gående under fjorårets pandemi, dog med sterkt redusert aktivitet. Nedgangen bekymrer oss, særlig siden den er størst blant skolekorpsmedlemmene. Der er nedgangen på ca 7 %.

Tallene viser at de voksne har klart seg bedre, det er faktisk kommet to nye voksenkorps i løpet av året, sier Karl Ole Midtbø, generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund.

Han påpeker at en vesentlig del av forklaringen ligger i et mindre tilsig av aspiranter i 2020.

– Mange skolekorps fikk, av opplagte grunner, ikke gjennomført sine vanlige rekrutteringskonserter. Vi har derfor ca 1500 færre nye aspiranter i 2020 enn i 2019.

Jevn nedgang over hele landet

Midtbø er imponert over hvordan korpsene har taklet utfordringene med smittevern og mange avlyste arrangementer gjennom fjoråret.

– Dersom vi snart kan komme tilbake til «normalen», tror jeg mange av korpsene kan komme godt ut av situasjonen. Dersom situasjonen der mange korps ikke får øvd sammen fysisk derimot fortsetter, frykter jeg at medlemstallene ved utgangen av 2021 vil vise ytterligere nedgang, sier Midtbø.

Ellers viser medlemsstatistikken at nedgangen er nokså jevnt fordelt over hele landet.

Medlemsstatistikk 2020