SEKRETARIAT OG REGISTRERING

Sekretariatet ligger ved resepsjonen til Hotel Grand Olav i Olavskvartalet. Seretariatet har følgende åpningstider:

  • Fredag 15.mars kl. 09.00 – 22.00
  • Lørdag 16.mars kl. 08.00 – 18.30

Alle korps melder sin ankomst i sekretariatet, der korpsene får utlevert sine deltakerarmbånd og adgangstegn til informasjonsmøtene på fredag.
Telefon til NM-sekretariatet under mesterskapet er 982 82 375

Merk oppdatert informasjon under fanen INFO.

DIVISJONSINNDELING OG SPILLEREKKEFØLGE
Her er divisjonsinndeling med spilletider for alle divisjoner.

BILLETTER TIL FESTKONSERT OG PREMIESEREMONI
Billettsalget åpner mandag 26/02 KL 12.00
Link for billettkjøp…

SLAGVERKSRIGG
Her er slagverksriggen for alle scener og divisjoner (oppdatert 13.02).

GJENNOMFØRINGSMODELL
Her er gjennomføringsmodellen for 2025- Opp og Nedrykk