Dommernes poengsummer gir grunnlag for hver dommers rangering. 1. plass gir 1 plasseringspoeng. 2. plass gir 2 plasseringspoeng osv. Med to eller flere dommere i settet, så summeres plasseringspoengene fra hver dommer på hvert startnummer, og resultatlisten sorteres etter stigende plasseringspoeng, med den laveste summen øverst. Dette betyr at hver dommer sin «stemme» veier like mye. Det er først når to deltakere har poenglikhet (i plasseringspoeng) at man ser på selve poengsummene de to har fått, og da er det summen av poengene etter trekk som avgjør plassering. Ved poenglikhet også her, er det samlede poeng før trekk som avgjør plassering.

På kvalifiseringskonkurransene kreves det 60 poeng etter trekk i juvenile, 65 i Preteen, 70 i Junior og 75 i Senior for å få delta på NM Korpsdrill i solist- eller duettklasser. Med det nye poengsystemet beregnes ikke lenger gjennomsnitt av scorene, det er nok at én av dommerne som dømte startnummeret har lagt deltakeren over poenggrensen – så er man kvalifisert til NM.

Les mer om NM-kvalifisering her. 

Endringen ble annonsert i høst, og mer informasjon samt eksempel på utregning av plasseringspoeng er å finne i gjeldende retningslinjer for drillkonkurranser.