Gjennomføring av konkurransen
Janitsjarkorpsene spiller lørdag 5. juni.
Brasskorpsene spiller søndag 6. juni.

Vi benytter program.no til påmelding, program og resultater.

Er det noe du lurer på? Ta kontakt Tel: 98 24 11 61 eller epost: rogaland@musikkorps.no