Vi trenger hjelp til følgende arrangementer:

 

Nordvesten Sogn og Fjordane 23. mars 2019 for skole- generasjonskorps (med egen drilldel)

I tillegg legger vi ut spørsmål om dette arrangementet:

Nordvestivalen 26. oktober 2019 (for vaksenkorps)

NB! Nordvesten Møre og Romsdal er i samabeid med Tomra Ørskog festivalen og legges derfor ikke ut på anbud.

Send en søknad til nordvest@musikkorps.no.

OBS! Utsatt frist til 15.september 2018

Hva skal søknaden inneholde?
En beskrivelse av lokalene som skal brukes. At det er klarert at lokalene er ledige. Hva dere kan tilføre arrangementet.

Videre lesning om hvilke oppgaver som skal dekkes:

Musikk:
Håndbok for konkurransearrangører Musikkonkurranser NMF Nordvest

Drill:

Håndbok for konkurransearrangører, korpsdrill NMF
( denne er skrevet også med tanke på privat gjennomføring)

Økonomi:

Korpset får et honorar av NMF Nordvest for jobben. Hvis det er klarert med eier av lokalet kan dere tjene penger på kiosk/ matservering.

Inngang på premieutdeling skal være gratis for deltagere og NMF Nordvest vil være med på å bestemme innhold/regi på premiesermoni.

Honorar fra NMF Nordvest:

Grunnsatsen for et standard arrangement på en dag er kr. 10.000,-. Hvis arrangementet er spesielt krevende gjennomføringsmessig og/ eller krever arbeid over flere dager (ikke innbefattet forarbeid) vil honoraret vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Midtnorsk mesterskap drill kr. 15.000,-

Nordvesten Sogn og Fjordane med drilldel kr. 20.000,- ved oppdeling av tek.arransvar drill/musikk blir honoraret tilpasset etter avtale.

Nordvestivalen kr. 15.000,-