Samarbeid

Norges Musikkorps Forbund samarbeider med mange ulike aktører for erfaringsutveksling og felles læring.

Vi har signert Mangfoldsplakaten og jobber aktivt for at vår organisasjon skal speile samfunnets befolkningssammensetning og å aktivt bygge ned barrierer som kan hindre deltakelse i aktivitetene og i våre representative organer.

Gjennom fritidserklæringen som ble signert i 2022 jobber vi mot å realisere at alle barn må ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

 

Nedenfor  er noen av de vi jevnlig snakker og samhandler med:

Norges Musikkorps Forbund er deltakere i: