For at vi skal kunne ivareta gjeldende smittevernstiltak vil det bli noen endringer i gjennomføringen av selve kurset. Det er i år derfor max 50 deltakere på Dirigentuka. Dersom du ikke rakk påmeldingsfristen er det fortsatt mulig å sende inn påmelding. Du vil da bli satt på venteliste og vil kun bli tilbudt plass dersom det totale antall deltakere ikke overstiger 50.

Deler av Dirigentuka vil vi forsøke å gjøre digital, slik at de som ikke er tilstede i Stavanger også kan få noe faglig påfyll.

Vi vil gjennomføre praksis med øvingsensembler, men for å kunne overholde smittevernsregler, vil det bli i mindre skala enn til vanlig. Praksisen med eksterne ensembler fordeles blant de påmeldte.

Vi har i år måttet gjøre noen endringer for enkelte av kursene. Detaljer rundt dette sendes ut til de påmeldte per epost iløpet av neste uke, og vil bli publisert HER