Korpsa har fått tilsendt tildelingsbrev og utbetaling er gjort.

Tildelinga for 2017 fordeler seg slik:

Kr. 100.000,- 17 korps
Kr. 75.000,- 30 korps
Kr. 50.000,- 44 korps
Kr. 30.000,- 89 korps
Kr. 20.000,- 96 korps
Inntil kr. 10.000,- 249 korps

Kriterier som er vektlagt i behandlinga av søknadene er tildelingshistorikk, dyre/prioriterte instrument, tilsig av besetning, i tillegg til ei heilheitsvurdering.

Tildelingsliste Instrumentfondet 2017

Instrumentfondet er ei statleg støtteordning for skulekorps og -orkester der det blir løyvd pengar til kjøp av instrument. NMF er saksbehandlar av Instrumentfondet for alle korps i Norge, uavhengig av medlemskap.

Behovet for pengar til instrument i korpsa rundt om i landet er stort. I fjor søkte fleire enn nokon gong. Alle med gyldig søknad fekk midlar i år. Altså 525 søkarar.

Instrumentfondet