Eidsvoll Janitsjarkorps, som tidligere har vunnet Lotto-divisjonen under NM Janitsjar, skal delta i 3.divisjon under neste års regionmesterskap for amatørkorps.

Terping og fokusert jobbing
Korpset bruker neste års regionmesterskap som en del av oppkjøringen til NM i Trondheim.
– Formålet er delvis å få spilt gjennom NM-stykket «live» på en ordentlig scene. Det blir ofte noe annerledes enn i vårt eget øvelsesrom på Badet kulturtun i Eidsvoll, forteller korpsets leder Trond Engebretsen. Han forteller om et korps som jobber målrettet med konkurransestoffet:
– Jeg tror også hele korpset løfter seg til en slik konkurranse. Formålet med å drive med musikk er jo å glede andre, men likevel er det moro se hva vi kan få til ved terping og fokusert jobbing.

Er ditt korps påmeldt regionmesterskapet?

– Hvordan forbereder dere dere til konkurransen?
– Når det gjelder forberedelser så blir ofte stykket delt ut før jul, men øving starter først etter jul med helgeseminar og kanskje noen ekstra kvelder om stykket krever det. I enkelte tilfeller har vi også hatt inne alternativ instruktør/dirigent som kan gi andre impulser og kanskje velger en mer rett tolkning, forteller Engebretsen.
– Det er også spennende å se og høre hva dommerne synes om vår fremførelse/tolkning av stykket. Har vi lykkes eller har vi tolket det feil? Ofte er det det som skiller de gode resultatene fra de mindre gode, påpeker han.

Korpset feirer 70 årsjubileum i 2016, og dette vil markeres med både jubileumskonsert og festligheter.