Vi vet at foresatte tar valg på vegne av sine barn i forhold til valg av fritidsaktivitet. Foresattes møte med korpset er avgjørende for om barnet begynner i korps. Tenk på rekruttering som en markedsføring av aktiviteten der målet er å tiltrekke seg oppmerksomhet for å få foresatte sammen med barn til å komme på instrumentprøvedagen. Dette er første steget for å sikre god rekruttering.

Mål: Få barn og foresatte til å komme til korpsets instrumentprøvedag.

 

 1. Huskeliste
 • Forbered informasjonsmateriell
  Sørg for at invitasjonsbrev eller flyeren er oppdatert med øvingsdag/tider, sted, instrumentvalg, årskontingent og kontaktinformasjon til styret. Tilpass informasjonen til målgruppen, barn eller foresatte. De skal huske når de skal møte neste gang og hvem de kan kontakte ved spørsmål.
 • Oppdater hjemmesider og sosiale medier
  Dette er ofte det første stedet interesserte familier søker informasjon om korpset. Sikre at informasjon om øvingsdag/-tid/-sted og informasjon om spilletimer kommer tydelig frem. Inkluder gjerne navn og bilde på sentrale ledere i korpset, dette bidrar til å trygge foresatte.
 • Avklar hvem som er målgruppe for kampanjen
  Vi ønsker at korpsene skal speile sitt lokalmiljø; hvem er det som ikke er i korpset i dag? Gjør dere kjent med rekrutteringsgrunnlaget i eget nærmiljø. Snakk med skolen, kommunen, andre frivillige aktører, sjekk Barne-, ungdom- og familiedirektoratets kommunemonitor
 • Velg og planlegg rekrutteringsaktivitet
  Sikre at rekrutteringsaktiviteten og informasjonen er rettet mot målgruppen korpset ønsker å nå. Ta utgangspunkt i målgruppen og legg en plan for hva, hvor, hvem og når. Se artikkel under Ressurser for påfyll av ideer.
 • Inngå avtaler
  Avklar hvilke steder man ønsker å besøke, hvem som skal være med, hva de skal bidra med og tidspunkt for gjennomføring. Legg en plan for transport for de som skal delta.
 • Definer korpset instrumentbehov
  Avklar korpsets musikantbehov i forhold til ønsket besetning, tilgjengelige instrument og undervisningsressurser. Se mal om instrumentfordeling under Ressurser.

 

 1. Gjennomføring
 • Utfør valgte rekrutteringsaktivitet(er)
  Møt opp i god tid. Har fokus på kjerneaktiviteten, start gjerne rett på musikken. Skap en opplevelse av hva man kan oppnå gjennom korpset. Engasjer publikum i musikken med rytmer, lyder etc.
 • Tydelig og motiverende presentasjon av korps og aktivitet
  Fortell at man får låne instrument, hvor ofte musikantene spiller og hva de viktigste høydepunktene fremover er. Tilpass informasjonen til målgruppen; barn eller foresatte. De skal huske når de skal møte neste gang og hvem de kan kontakte ved spørsmål.
 • Organiser instrument-utforskingsstasjoner  
  Her kan publikum få holde, høre og lære mer om ulike korpsinstrument. Dette kan gjerne være under veiledning av ungdom fra korpset.
 • Informasjonsmateriell

Del ut invitasjon til korpsbesøk med instrumentprøving (instrumentkarusell). Vi har utviklet informasjon om korps på ulike språk, se link under Ressurser.

 

 1. Tips
 • Utforsk nye arena for rekruttering

Biblioteket, Frivillighetssentralen, Voksenopplæringen, lokale kjøpesenter, nye klassetrinn, lokale media, lokale arrangementer, skolens foreldremøte, parken, badestranden o.l. kan være aktuelle rekrutteringsarena for korpset.

 • Lag QR-kode for påmelding

Koden kan lede direkte til påmeldingsdokumentet for enkel tilgang.

 • Del invitasjonsbrev

Lag avtale om å få dele ut «ranselpost» eller sende ut digital informasjon via skolen, kommunen eller andre lag og foreninger som jobber mot målgruppen korpset ønsker å nå. Vurder også å lage en digital versjon som enkelt kan deles på sosiale medier, via e-post eller QR-kode.

 • Del bilder eller videoer av rekrutteringsaktivitetene på sosiale medier

Husk å få samtykke av foresatte.

 • Vurder personlig oppfølging av interesserte via telefon, e-post eller besøk

Personlig oppfølging er et svært effektivt verktøy med tanke på å rekruttere medlemmer. Her kan man gjerne dele på oppgavene. Vær oppmerksom på at elektronisk kompetanse og språkkunnskap kan variere, dette er viktig å ta hensyn til i rekrutteringsarbeidet.

 

 1. Ressurser