I år har NMF bestemt at alle aldersgrenser på kurs arrangert av NMF Øst er absolutte. Dette har man gjort ut i fra tidligere års evalueringer og NMF Øst tror dette er med på å heve nivået på kursene.

Gamle venner
Grønt kurs er et tre-dagers kurs for de som er for unge for gult kurs. På grunn av at NMF Øst har bestemt at aldersgrensene er absolutte har det imidlertidig dukket opp et problem for de som allerede har deltatt på kurs. Noen har deltatt på kurs før og fått nye venner og er klar for å delta på neste nivå, men på grunn av alder er han/hun for ung til å delta på kurset sammen med sine «sommerkursvenner».

Overgangsordning
På grunnlag av dette har NMF Øst bestemt at det blir en overgangsperiode på to år der musikanter som har deltatt på kurs før kan følge vennegjengen sin opp til neste nivå, og om to år så er aldersgrensene absolutte.