Musikeren og ildsjelen
Alf Johan Aareskjold var profesjonell musiker i 20 år, først i Kristiansand og i de 11 siste årene som førstetrompeter i Stavanger Symfoniorkester. Han var en anerkjent og høyt respektert musiker som fikk en rekke solistoppdrag i hele landet og i NRK. Foruten den rent utøvende musikergjerningen, la han også ned et stort arbeid som pedagog på alle nivåer, fra musikkskole til konservatorium (nå Universitetet i Stavanger).

Selv fikk han sin første musikalske utdanning gjennom skolekorpsbevegelsen. Dette glemte han aldri, og korpsdireksjon var noe som opptok han. Aareskjold tok selv også initiativ til flere kurs og arrangementer for å utvikle korpsnivået generelt og hver enkelt musikant spesielt. Hans personlige egenskaper og engasjement gjorde at han i uvanlig grad lyktes i dette arbeidet. Dessverre døde Alf Johan altfor ung, bare 37 år gammel.

Minnefondet
De institusjonene som Alf Johan Aareskjold var aktiv i, stiftet i 1985 et minnefond. Minnefondet skal gi økonomisk støtte i form av stipend til unge, talentfulle musikkutøvere med tilknytning til Rogaland. Støtten gis til opplæring, utdanning eller kjøp av instrument.

Årlig deles stipend fra minnefondet ut under RM for skolekorps. Minnefondet kan også tildele en ærespris til en person, institusjon eller organisasjon som gjør, eller har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid innenfor musikklivet i Rogaland.