Benytt aspirantperioden til å bli godt kjent med nye medlemmer i korpset. Det er viktig at hver og en tar ansvar for at alle føler seg inkludert. Da kan alle finne sin plass og oppleve at de bidrar til fellesskapet. Klarer en å skape en inkluderende kultur i korpset, vil dette skape positive ringvirkninger i mange år. Dette må selvfølgelig følges opp kontinuerlig.

Se både de foresatte og musikantene!

Til styret:

Bli kjent med både musikanter og foresatte. Om de foresatte føler seg inkludert, er det ofte lettere for dem å bidra.

Ved å bli kjent, kan man også få kartlagt spesiell kompetanse hos de foresatte som kan være til stor glede for korpset.

Trygge voksne er en ressurs i barn og unges hverdag.

Til dirigenten:

Lær musikanten å kjenne. Da kan du undervise dem mest mulig effektivt og målrettet.

Tilrettelegg noter og oppgaver slik at musikanten opplever mestring og får riktige utfordringer.

Her finner du flere aspirant-tips.