I møtet får dere høre både suksesshistorier og hverdagsutfordringer, formidlet av korpsene selv. Alle regionens ordførere er spesielt invitert. Vi vil også ha en paneldebatt, der lokalpolitiske kultursaker skal drøftes. Media er selvfølgelig invitert.

Blant sakene vi ønsker å løfte frem, er:
– Tilgang til og tilstand på øvingslokaler
– Korpsenes rolle som samfunnsbygger og tradisjonsbærer
– Mangel og pris på konsertsaler
– Suksesshistorier til inspirasjon
– NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse
– Samarbeidet: Skolekorps, skoleadministrasjon og kulturskole
– Hvordan gjør vi korpshverdagen enklere

Panelet:

Elin Johanne Tvete (Sp) Leder, Opplæring, kultur og helsekomitéen (fk)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV) Leder Kulturutvalget Fredrikstad
Ingolf O Paller (FrP) Varaordfører Askim
Sindre Martinsen-Evje (AP) Ordfører Sarpsborg
Peter Kuran (H) Gruppeleder og ordførerkandidat Fredrikstad

Bli med!

Møteleder blir Erik Wold, blant annet kjent fra NRKs Debatten. Wold er en dreven møte- og debattleder, og er flink til å sette problemstillinger på spissen i en debatt.

Meld deg på i dag – la oss vise politikerne at i Østfold snakker alle korps!