Våren 2020 er veldig spesiell, koronapandemien rammer oss alle, i jobb, i hverdagsliv og på fritiden. Mange ofrer mye for at vi alle skal være trygge. Korpsene kan ikke lenger spille sammen, og det er kanskje først når vi mangler muligheten til å møtes at vi kjenner på hvor mye fellesskapet i korps betyr.

– Min tanke er at jeg har lyst til å bidra med noe, jeg kan verken være sykepleier, brannmann eller lege, men jeg kan skrive musikk, sier Idar Torskangerpoll, som ønsket å gjøre noe nettopp for den bevegelsen han er så inderlig glad i.

“Alltid sammen!” er derfor en liten gave fra Torskangerpoll til alle i hele Korps-Norge. Musikk som kan øves på nå, for å fremføres senere når vi igjen kan møtes. Kanskje kan den spilles sammen over internett, eller settes sammen av mange lyd- og videofiler?
– Jeg håper dette kan spre litt glede, eller være meningsfullt i en tid som er veldig spesiell.

Idar Torskangerpoll har skrevet stykket «Alltid sammen!» som en gave til korpsbevegelsen

Viktig å opprettholde musikkaktivitet

– Det er alltid spennende med ny musikk.
Rune Hannisdal, musikksjef i NMF synes det er flott at Torskangerpoll velger å gi ut et stykke til korpsbevegelsen og at det er viktig at korpsene gjør sitt for å opprettholde aktivitet i den tiden vi er i nå.

Dette kan også være et morsomt eksperiment for korpsene.
– Hvis alle lærer sin stemme godt, vil det være som man får en premiere når alle treffes igjen, sier Hannisdal.

Mulighet til å lage en versjon som passer korpset

– Jeg oppfordrer dere til å lage en versjon som passer nettopp dere, mulighetene er mange, sier Torskangerpoll. Han forteller at stykket er et melankolsk karakterstykke. Det inneholder mange såkalte forholdninger, det vil si at en dissonerende klang oppløses i en konsonerende.

Stykket er skrevet for full janitsjarbesetning, men er gjennomdoblet slik at veldig mange instrumenter kan utelates hvis besetningen er mindre. Disse er merket “opt.” i partituret.
Det er også laget en versjon for brassband og en egen solistversjon. Denne ligger i egen solopakke. Her er det stemmer for alle instrumenter og pianostemme. Pianostemmen er også innspilt for hjemmeøving.

Hvis man vil kan det brukes som et solostykke for solist(er) og korps. Da bør man ta bort melodiførende instrumenter i partituret for å få til en balanse som virker, samt la f.eks partiet 21-29 spilles tutti uten solist.

Både Torskangerpoll og Hannisdal ser frem til å høre stykket bli fremført foran et publikum.
– Jeg håper dere alle er trygge og friske, og gleder meg til den dagen jeg igjen hører korpsmusikk i konsertsaler og gater, avslutter Torskangerpoll.

Og husk at når den dagen dere fremfører stykket, så sørg for å rapportere til TONO, så får Idar Torskangerpoll og Norsk Noteservice litt inntekter på gratisdugnaden de har gjort her.

«Alltid sammen!» laster du ned gratis fra Noteservice sine hjemmesider:

Brassband
Janitsjar
Solist