På samlingen blir det samspill tilpasset alder og nivå, og det blir delt inn i grupper som spiller sammen. Samlingen avslutter med konsert der gruppene spiller for hverandre.
Samlingen koster 100kr og dette inkluderer frukt og saft.
Alle deltakere tar med eget instrument og notestativ. Noter blir tildelt på samlingen.

Påmelding innen 10. april til bjorsvik.brass@gmail.com der du skriver fullt navn, alder, korps og hvor lenge du har spilt.

Samlingen er et samarbeid mellom Bjørsvik Brass, Krohnengen Brass Band og lærere ved Bergen Kulturskole.

Samlingen starter kl 11.00 søndag 24. april.