NMF Innlandet tilbyr kurs i arrangering og instrumentering som en del av våre sommerkurs på Toneheim folkehøgskole. Dette kurset retter seg mot arrangører innenfor alle sjangre og på alle nivå. Her vil det blir tett individuell oppfølging, og man trenger ikke spille korpsinstrument for å delta.

Innhold på kurset:

  • Grunnleggende arrangeringsteknikker: Hvordan skrive for flere instrumenter, hvordan lage basslinje og akkompagnement til en melodi, hvordan skape variasjon .
  • Harmonilære/teori: Fokus på harmonikk og hvordan man kan bruke denne kunnskapen når man skriver arrangementer, hvordan man kan bruke kunnskapen for å lage variasjon, eller for tilrettelegging av repertoar.
  • Instrumentering: Hvordan skrive for forskjellige instrumenter, og hvordan få hentet ut potensialet som ligger i et ensemble gjennom å skrive slik at musikerne kan låte best mulig.
  • Tilrettelegging av musikk: Hvordan tilpasse skrevet musikk for andre typer ensembler, og hvordan legge på for eksempel et akkompagnement til en duett, eller lignende problemstillinger.
  • Sjangerkunnskap: Hva som kjennetegner ulike sjangre/stiler, og hvordan man kan bruke denne kunnskapen når man arrangerer.