Musikanten må oppleve mestring, utvikling, trivsel og stolthet. Ved å fokusere på det som skjer i korpset til daglig, bygger man et godt korps.

Fornøyde barn gir fornøyde foreldre og dermed en god reklamekanal. Ryktes det at korpset driver med god musikkopplæring og er et godt stede å være, er dette bedre enn ethvert rekrutterings-stunt, selv om disse også er viktige.

Noen konkrete tips:

 • Fokuser på kvalitet og grundig arbeid i alle ledd hele tiden.
  • God musikkopplæring – Hver eneste korpsøvelse er viktig
  • Gi informasjon i god tid
  • Planlegg/organiser godt – Gode planer skaper forutsigbarhet og kontroll
  • Ta alle oppdrag på alvor – Tenk omdømmebygging
 • Gjør foreldre og andre støttespillere oppmerksomme på hvor viktige de er i omdømmebyggingen av korpset
 • Vær synlige på ulike arenaer igjennom året – Korps er mer enn marsjer på 17.mai
 • Vær inkluderende overfor alle involverte i korpset – Små  og store

Tenk rekruttering HELE året!

Her finner du flere aspirant-tips.