Tidlig start på året

– Vi starter som regel i januar å jobbe med stoffet vi skal spille i mesterskapet. Vi har ofte et seminar med både juniorkorps og hovedkorps i slutten av januar. Her leier vi inn eksterne instruktører og har gruppeøvelser den første dagen og fellesøvelse den andre dagen, forteller Finn Aage Berg, leder av Tranby Skolekorps. Deretter bygger det seg opp:
– Vi har de siste årene hatt et fast «borteseminar» for hovedkorpset hvor vi reiser til Sverige og jobber en hel helg kombinert med sosialt samvær for musikantene. Her blir det tid til å jobbe med og «finslipe» stykkene vi skal spille i mesterskapet. Denne helgen er som regel mye nærmere mesterskapet slik at vi her kjører mest samspill, forklarer han.

Mer om Distriktmesterskapene

– Hva er viktigst å oppnå med en slik konkurransedeltakelse?
– Det viktigste er nok at korpset utvikler seg mye musikalsk ved å jobbe mot et slikt konkret mål. Det er også mestringsfølelsen musikantene får når det går bra. Om det ikke går så bra er det også en læring i det hvor man ser at det er mulig å bli enda bedre og man har noe å strekke seg etter, mener Berg. Men han understreker at resultatet ikke er viktigste.
– Vi tror musikantene gleder seg til stemningen og atmosfæren på mesterskapsdagen og ikke minst selve spillingen som også er moro når man har jobbet mye med et stykke og kan det. Premieutdelingen er nok det største og det man ser mest frem til, da det endelige resultatet foreligger, smiler han.

2016
Korpset har et aktivt år foran seg, og i 2016 blir det mange muligheter til å oppleve det allsidige korpset. I tillegg reiser korpset til Gardasjøen i Italia til sommeren.
– Jeg vil si at Tranby skolekorps deler opp årshjulet i to. Det vil si at vi har en litt mer showpreget del som vi jobber med på høsten, mens fra januar og utover har vi en mer seriøs del hvor vi jobber mot et mesterskap og spiller mer krevende musikk, forteller korpslederen.
– Juniorkorpset og aspirantkorpset skal i februar ha en egen konsert på Lier sin nye Kulturscene, mens hovedkorpset skal ha konsert på samme scene i mars sammen med Jar Skolekorps som vi skal reise på tur sammen med.

Show-høst

– På høsten jobber vi som nevnt mot et prosjekt som er mer show-preget. Vi leier da inn instruktører på regi, instrumentalt hvor vi bygger en forestilling over et tema som kan være fra en film/musikal e.l. Vi leier også inn folk på lyd og lys til disse konsertene. Musikantene som ønsker det får prøve seg på både sang, dans og skuespill. Dette er et prosjekt som involverer både aspiranter, juniorer og hovedkorps, forklarer Berg.
– Vi arrangerer først en skolekonsert på Tranby Skole hvor vi inviterer alle fire skolene vi rekrutterer fra, og da spiller vi for ca. 1000 elever, i skoletiden! Noen dager etter har vi en åpen konsert hvor vi kjører to forestillinger. Dette er et konsept som vi har hatt stor suksess med og stor glede av å kunne gjøre.

– Hva kan vi se frem til i 2016 da?
– Tema for konserten neste år er ikke bestemt enda, men på vårt «hjemmeseminar» i januar blir dette noe vi tar opp med musikantene og har en idedugnad hvor vi sannsynligvis kommer frem til tema på showkonserten for 2016.

Vi gleder oss til å finne ut hva gjengen i Tranby skolekorps finner på!