Ungdomsløftet engasjerer og utvikler korpshverdagen uten å skape merarbeid og kostnader for korpset, og det gir ditt korps en unik mulighet til å styrke seg selv gjennom seks spennende aktiviteter. Norges Musikkorps Forbund reiser til korpsene der de er.

Ungdomsløftet er Norges Musikkorps Forbunds svar på medlemmenes ønske om å bli flere og bedre for å sikre stabilitet over tid.

Ungdomsløftet utvikler også digitale verktøy til korpsene, korpsskolen for foresatte og korpsattesten.