I dette programmet skal vi jobbe med hvordan kraften og engasjementet hos hver enkelt deltaker kan være et viktig utgangspunkt for å ta ledelse i eget liv og for å lede an sammen med andre. Vi jobber med hvordan man kan påvirke, medvirke og ta beslutninger. Arbeidsmetodene vil være en blanding av forelesning, presentasjoner og praktiske øvelser. Gruppearbeid med konkrete saker som ungdommene brenner for, er en sentral del av programmets innhold.  

Fremtidsleder-programmet går over ett år og gjennomføres over fire helger, med digitale kollokviegrupper mellom møtepunktene. Det er kun fem plasser tilgjengelig i første runde. Hvis dette er noe for deg, eller en ungdom du kjenner, les mer om innhold og søknad i fanene under.

Praktisk info

  • Datoer, pris, praktisk opplegg 

Samling 1: 19 – 21 januar 2024, Scandic Hell, Stjørdal
Samling 2: 3 – 5 mai 2024, Gardermoen
Samling 3: 18 – 20 oktober 2024, Gardermoen 
Samling 4: 17 – 19 januar 2025, Scandic Hell, Stjørdal 

Det er gratis å delta. NMF dekker reiseutgifter (fly/tog/flybuss), kost, losji og konferanseavgift 

NMF tar ansvar for å booke lengre reiser og opphold. Deltaker må selv komme seg til/fra reisestedet og være forberedt på å forskuttere for kostnader som ikke kan forhåndsbestilles (kollektivtransport på kortere reiser). Reisekostnader refunderes etter avtale med prosjektleder.

Deltaker må legge til rette for å kunne delta på digitale kollokvier på Teams mellom samlingene etter nærmere avtale med produsent og øvrige deltakere. NMF vil bistå dersom deltaker har behov for støtte til dette. 

Veiledende tidsskjema for samlingene 

Fredag: Oppmøte 17:30, 2 timer samling + kveldsmat  
Lørdag: Oppstart 10:00, 6 timer samling + lunsj / middag 
Søndag: Oppstart 10:00, 3 timer samling + lunsj. Første mulige retur 15:00.

  • Søknad og kriterier 

For å vurdere din søknad trenger vi å vite litt mer om hvem du er, hva som motiverer deg til å sette av tid til dette og dine tanker om korpsaktiviteten inn i fremtiden. Du kan selv velge formatet for din motivasjon enten det er i form av et søknadsbrev, en film, en tegneserie, et stev eller noe helt annet som vi ikke har tenkt på. Eneste kriteriet er at du er i alderen 17 – 26 år. 

 Det vi ønsker at du inkluderer er: 

  • Navn, alder (17–26 år), korpstilknytning, bosted, erfaring med frivillighet  
  • Hvem er du?   
  • Hva brenner du for?  
  • En ting du ønsker å endre innenfor korpsaktiviteten, hvorfor og hvordan? 

Med mål om å utvikle oss videre trenger vi mangfoldets kunnskap, erfaringer, synspunkter, holdninger og ferdigheter. Vi oppfordrer alle kvalifiserte som er motiverte for å dele av seg selv og bli utfordret av andre til å søke, uavhengig alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  

Vi bidrar med å legge til rette i forhold til logistikk og deltakelse i dialog med den enkelte kandidat.   Vi ser frem til å motta din motivasjon og bli kjent med deg. 

Søknaden sendes til ungdomsloftet@musikkorps.no 

Søknadsfrist: November årlig