Er du målrettet?
Born to Play-programmet «Bli bedre, få det bedre» er et korpsbyggerprogram som foregår i lokale korps over to år. Veilederne stiller opp på styremøtene i korpsbyggerperioden, samt på fire plenumsmøter med hele korpset.

Er du engasjert?
Som veileder får du intensiv kursing. I tillegg vil du delta i det nasjonale korpsbyggernettverket gjennom halvårlige samlinger. NMF søker veiledere med variert bakgrunn, men du må ha et brennende hjerte for frivilligheten og korps. Veilederne jobber i par.

Er du systematisk?
Programmet setter musikalsk utvikling som den viktigste suksessfaktoren. Fremgangsmåten i programmet er å bygge «stein på stein», med mål om å utvikle korpset til en fremgangsrik og trygg organisasjon.

Ta kontakt
Har du lyst til å bidra til å bygge korpsene våre? Da håper vi du vil være med på byggejobben! Ta kontakt med Per Einar Fon på telefon 958 29 994 eller pere@musikkorps.no for mer info.