I Dirigentuka 2019 fylles timeplanen til randen av høyaktuelle emner, repertoar og metoder for aspirant-, junior- og hovedkorpsdirigenter som vi håper vil gi deg påminnelser, påfyll og inspirasjon til å stå på videre i den viktige jobben. Repertoar for gode overganger mellom aspirant-, junior- og hovedkorpset, metoder for å gjøre konserten ekstra god for både musikanter og publikum samt workshop med PULSE-teamet er noen av temaene på timeplanen.

høyaktuelle emner, repertoar og metoder for aspirant-, junior- og hovedkorpsdirigenter

Tidligere har skolekorps- og aspirant/junior-kurset konsentrert seg mest om de tre første dagene med mulighet for deltakerne til å bli hele uka. I 2019 håper vi mange har mulighet til å bli hele uka og har lagt opp til et variert opplegg med store muligheter for praktisk påfyll du kan gå rett hjem og benytte i korpset ditt. Det er allikevel fortsatt mulig å delta kun tre dager.

 Bli hele uka!

De tre første dagene knyttes kunnskap om musikantene, metoder, planlegging og kommunikasjon opp mot praktisk dirigering av repertoaret og praksisen med Stangeland og Nylund skolekorps. I tillegg har vi glede av å høste kunnskap fra årets huskomponist Torstein Aagaard-Nilsen.

 

Resten av uka slås aspirant/junior- og skolekorpskurset sammen. Torsdag bidrar NMFs PULSE-team og Thulani Maluleka med praktisk økt for kursdeltakerne med gehørspill og ulike aktiviteter fra Field band-repertoaret. Ellers jobber vi blant annet med repertoar for gode overganger, konsertinnhold og varierte metoder.

PULSE-teamet og Thulani Maluleka bidrar med gehørspill og ulike aktiviteter fra Field band-repertoaret

Hovedlærerne Rune Hannisdal (skolekorpskurset) og Birgitte Grong (aspirant- og juniorkurset) ser frem imot å treffe dere på Dirigentuka.

Påmeldingsfrist til Dirigentuka er 1. mai. Klikk her for nærmere informasjon og påmelding.

Thulani Maluleka. Foto: M.Hommedal