Pengene skal gå til prosjektet «Korpsløftet i Møre og Romsdal», et prosjekt som består både av et sommerkursfond og tilskudd til et flott inspirasjon – og kunnskapsdelingsnettverk for dirigentene i fylket! Vi søkte om totalt 1 million kroner i begge fylkene. Desverre fikk vi ikke noe fra Gjensidige Sogn og Fjordane i denne omgang. Hvordan pengene nå skal fordeles mellom de to tiltakene og hvordan vi også kan ivareta våre flotte medlemmer i Sogn og Fjordane vil vi komme tilbake til.

Sommerkursfondet kan korps i Møre og Romsdal søke om støtte til å sende sine musikanter på sommerkurs i 2016, og er ment som en støtte til familier med flere barn som skal på kurs eller familier som av andre grunner ikke har muligheten til å sende barna sine på sommerkurs.

Dirigentnettverket skal gi faglig påfyll og inspirasjon til dirigenter og instruktører i fylket gjennom gode, relevante foredragsholdere og sosiale og faglige møtepunkter. Dirigentens jobb er ofte ensom og det å kunne skape et knutepunkt for å utveksle erfaringer er sårt trengt i hele regionen.

Vi gleder oss til å sparke i gang dette flotte prosjektet og takker Gjensidigestiftelsen for både bidraget og for at de tør å satse på kompetanseheving som veien til et enda bedre korpsmiljø i regionen!