Gjennom digitale verktøy kan dere utvikle korpshverdagen uten ekstra kostnader for korpset! Aktivitetene er utviklet etter tilbakemeldinger fra ungdom i medvirkningsgrupper og fra de siste medlems-, musikant- og drillundersøkelsene.