Korpsskolen er satt opp som en rammeplan for informasjonsarbeid der korpsene selv kan velge hvilke tema og rekkefølge som fungerer for korpset. Vi har tatt utgangspunkt i 6 faste møtepunkter med foresatte som tar ca. 25-30 minutter å gjennomføre, avhengig av hvilke aktiviteter man velger å inkludere. 

Noen korps opplever det som hensiktsmessig å gjennomføre hele prosessen i forbindelse med et oppstartsseminar, andre som en aktivitet i forbindelse med en eller flere øvelser med hovedkorpset eller aspirant-/juniorkorpsøvelsene. Hvert enkelt styre må ta stilling til hvilken gjennomføringsmodell som passer sitt korps. Merk at det er en suksessfaktor å benytte anledningene til å vise frem aktiviteten og knytte sosiale bånd mellom foresatte.  

Informasjonsarbeidet om korps som fritidsaktivitet starter med rekrutteringen. Derfor starter programmet med korpsets informasjonsarbeid i tilknytning til rekruttering av nye musikanter (møtepunkt 1). Hvert møtepunkt avsluttes med en ressursliste med maler, filmer, artikler og aktiviteter relevant for det aktuelle møtet.