DIRIGENTNETTVERK

Velkommen til en spennende og viktig fagdag! Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon.

Norges Musikkorps Forbund Øst, sammen med Oslo Kulturskole og Norsk Noteservice, inviterer igjen dirigenter i regionen til Dirigentnettverk. Dirigentnettverk er en del av breddesatsingen i Dirigentløftet, støttet av Dextra Musica.

PRIS

0,-

FOREDRAGSHOLDERE

Philip Dammen, David Hveem og Per Einar Fon

Mer under