DIRIGENTNETTVERK

Velkommen til en spennende og viktig fagdag! Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon.

Norges Musikkorps Forbund Øst, sammen med Oslo Kulturskole og Norsk Noteservice, inviterer igjen dirigenter i regionen til Dirigentnettverk. Dirigentnettverk er en del av breddesatsingen i Dirigentløftet, støttet av Dextra Musica.

PRIS

0,-

Innhold

Åge Jan Barlund kommer for å snakke om overganger i korps.

Erling J. Myrseth vil snakke om dirigentens mange roller.

Mer info kommer!

Dirigentnettverk er åpent for alle ensembledirigenter og også andre interesserte. Det meste av innholdet er nyttig og overførbart til flere selv om det i hovesak rettet mot de som har sitt arbeid i korps.