NMF Nordvest setter for første gang  opp en egen dirigentlinje ved den allerede godt etablerte Musikkveka i Ulsteinvik 6.-12. august.

Her får en med seg det aller meste av spilling og hele musikkveka, men man får  i tilegg en fordypning i dirigentfaget.

Det er en fordel om de som søker har avklart at man får dirigere (minst) ett stykke i løpet av høsthalvåret med sitt vanlige korps (for eksempel på julekonserten).

Deltakerne vil så i løpet av høsten få en ekstra helg med instruksjon der man kan få ekstra input til jobben i korpset basert på erfaringer man har gjort seg så langt og spørsmål for videre arbeid. Denne oppfølgingen er i utgangspunktet både en rett og en plikt for de som blir tatt inn på dirigentkurset.

Det er plass til inntil 6 stykker på dirigentlinja, som vil inneholde dirigentfaglige emner som slagteknikk, partiturstudier, prøveteknikk og også praksis med ett av ensemblene på kurset. Under veis kan hende også ett av korpsene stiller som prøvekorps. Faget passer for alle med spesiell interesse for dirigering, litt erfaring er nok en fordel, men ikke et krav. Kurset vil være svært nyttig også for de som er, eller har tenkt å ha en hjelpedirigentrolle i skolekorpset sitt. Det er Åge Jan Barlund som har det dirigentfaglige ansvaret for dirigentkurset.

Prisen for å delta er kr 5.500 som inkluderer deltakelse under Musikkveka samt evt. kost og losji på samlingsehelg utpå høsten.