Endelig kan vi invitere til den første samlingen i det nyoppstartede dirigentnettverket i Hedmark/Oppland. Slike nettverk er et av NMFs satsingsområder, og skal etter planen etableres i hver region. Målgruppen for nettverksarbeidet er i første omgang skolekorpsdirigenter, men etterhvert vil vi tilby samlinger også for andre dirigenter, styreledere, samt rektorer og lærere i kulturskolen.

Samlingene gjennomføres med ulike fagområder for hver samling, og vil omhandle temaer som rekruttering, metodikk, repertoartilpasning, valg av repertoar, partiturstudier mm.

Til den første samlingen, fredag 6.april, kommer Birgitte Grong og skal holde foredrag om rekruttering og hvordan vi som dirigenter kan jobbe for å holde på medlemmene. Birgitte er etterhvert vel etablert som ekspert på våre yngste musikanter, og er tilknyttet flere av studietilbudene som tilbys for aspirant-, junior- og hovedkorpsdirigenter.

Vi gleder oss til den første nettverkssamlingen, og håper på stor deltagelse fra hele regionen.

Invitasjon og påmelding:

 

Invitasjon til regionalt dirigentnettverk

Påmelding, dirigentnettverk

Påmeldingsfrist: 01.03.18