Tanja Carita Ikonen kommer til dirigentnettverkssamlingen og deler tanker og arbeidsmetoder rundt temaet «Å beholde ungdommene».

Gjennom foredrag, erfaringsdeling og mesterklasse er målet at deltakerne får med seg praktiske verktøy og får styrket bevisstheten og kunnskapen om hvordan man som dirigent kan jobbe for å øke andelen som spiller lenge i korpset. Særlig fokus blir det på å beholde ungdommene. Overføringsverdien til alle aldersgrupper vil likevel være stor.

Norges Musikkorps Forbund Hordaland ved Oda Salthammer presenterer funn fra musikantundersøkelsen, og formidler hva ungdommene selv sier er viktige for dem, i korpshverdagen sin.

Øktene legger opp til mye praktisk arbeid, og målet er at alle går hjem til sine korps med inspirasjon til videre strategisk arbeid, og nye verktøy for å jobbe effektivt og engasjerende med korpset på øvelsene.

NMF sine nettverkssamlinger er primært rettet mot korpsdirigenter, men er åpen for alle som interessert i dirigentfaget, uavhengig av hvilket type ensemble du dirigerer, eller om du dirigerer selv eller ikke.

Dirigentnettverk er en del av Dirigentløftet og er støttet av Dextra, Sparebankstiftelsen DNB.

Mesterklasse

Vi avslutter dagen med mesterklasse. Fokuset her vil være særlig rettet mot ulike øvingsmetoder og effektivitet på podiet.

Alle tar med instrumentet man spiller og vil være praksiskorps for de som ønsker å dirigere.
Vi oppfordrer alle til å dirigere praksiskorpset.

Partitur sendes på mail i starten av uke 48.

 

For spørsmål, kontakt oda@musikkorps.no

Velkommen!