Gjennom tre to dagers-samlinger skal deltakende dirigenter få faglig på fyll av dyktige og inspirerende kursholdere, og en arena for nettverksbygging og for å diskutere faglige utfordringer.

Deltakelse er gratis! Kost, losji og kurskostnader dekkes, kun reise betales av deltakeren. Deltakere fra Sogn og Fjordane må betale selve overnattingen selv. Resten dekkes av prosjektet.

Samlingsdatoer, steder og tema i nettverket

Samling en og to er allerede gjennomført.

Samling 3
Dato: 8. – 9. september

Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde

Tema: Dirigentens rolle – teknikk og taktikk og Kulturskolen, grunnskolen og korpset.

Foredragsholdere: John Philip Hannevik og Trond Brenne.

Tidsramme:
Torsdag: 10 – 16, middag kl 18.00
Fredag: 09 – 15